Afgekeurde (Hulp)hond


Waarom wordt een hulphond of assistentiehond afgekeurd?
Het kan zijn dat in het “werk” de hond een trauma heeft opgelopen, helaas gebeurd dit nog wel eens door externe factoren van buitenaf. De hond kan dan niet meer zijn werk goed doen en zal dan afgekeurd moeten worden. Ook gebeurd het soms dat de eindgebruiker niet meer kan werken met de assistentiehond, om wat voor reden dan ook. Indien de hond nog jong genoeg is (niet ouder dan 3 jaar) dan kan deze nog opnieuw getraind worden en opnieuw geplaatst worden. Echter wanneer de hond ouder is dan 3 jaar dan wil dit bijna niet meer. Een assistentiehond moet 6 werkbare jaren hebben. De meeste assistentiehonden gaan met 8-9 jaar met pensioen, daarom mogen ze niet te oud zijn bij een nieuw traject. Op zich is er dan niets mis met de hond, maar wordt deze toch afgekeurd.

 

Het kan ook zijn dat tijdens de opleiding van de hond besloten wordt om de hond niet verder op te leiden. Dat kan om diverse redenen. Het kan om medische redenen dat een hond afgekeurd wordt. Het kan ook om gedragsmatige redenen, meestal gaat het er dan om dat de hond te veel jacht instinct heeft. Wat soms resulteert in het najagen van katten of vogels. Gedrag wat bij de trainer vaak wel onder controle te krijgen is, maar bij een cliënt weer de kop op gaat steken. Dan weet je eigenlijk al wel dat dit tot problemen gaat leiden bij een cliënt, en daar zit niemand op te wachten. 

 

Indien er afgekeurde assistentiehonden zijn dan zullen ze hier geplaatst worden.
Daarbij zal worden vermeld wat de reden tot afkeuring is en wat u kunt / mag verwachten.