FOK TEVEN

FOK TEVEN

Eigenlijk een beetje een negatieve benaming, hoewel het in het vakgebied een normale term is, net zoals "teef" waar geen extra lading aan hangt dan uitsluitend het aanduiden van een vrouwelijke hond. Het zijn dus uitsluitend vaktermen om helderheid te behouden. 

We krijgen veel vragen over de fokteven en dat is geheel terecht in deze tijd. 

We willen graag uitleggen wat we doen en waarom. 

In de natuur: 

Een hond wordt gemiddeld 2x per jaar loops. In de natuur en bij zwerfhonden is het normaal dat een teef iedere keer gedekt wordt zodra ze loops wordt. Ook gebeurt het dat ze door meerdere reuen gedekt wordt. Een teef rijpt eitjes over een periode van gemiddeld 3 dagen. Het is dan heel normaal dat er van verschillende reuen pups geboren worden in 1 nest. 

Dat een hond 2x per jaar een nest krijgt is best heftig, en dat zie je dan ook wel aan de teven. 

Ons beleid: 

Een teef krijgt in haar gehele leven 3 tot maximaal 4x een nestje. 

De leeftijd waarop de teef voor het eerst een nestje krijgt is tussen de 1,5 jaar en voor dat ze 3 jaar oud is. Dat is belangrijk. Hoe ouder een hond wordt, zeker bij een eerste dracht, hoe meer complicaties er op kunnen treden. Het is voor de hond zelf belangrijk dat ze niet te oud is. 

Wanneer een teef een nestje heeft gehad, dan slaan we de eerst volgende loopsheid over.
Dus geen 2 nesten in 1 jaar. Het kan ook gebeuren dat de 2e loopsheid na het nestje ook overgeslagen wordt.  Dat kan zijn om diverse redenen. 

In ieder geval zit er altijd minimaal 1 jaar of 1,5 jaar tussen de nesten. 

Dit doen we om de teef de kans te geven om volledig te herstellen van het nest en om weer heel goed in conditie te geraken. Zodat ze een volgend nest goed aankan.

We laten er niet nóg meer tijd tussen zitten, ook dat heeft een reden, namelijk dat de hond steeds ouder wordt én dat de kans op melkklier tumoren groter wordt. Hier wordt heel weloverwogen mee omgegaan. 

Stel dat een teef voor het eerst een nestje krijgt op de leeftijd van 1,5 jaar. De 2e met 2,5 jaar. De 3e met 3,5 jaar en de 4e met 4,5 jaar. Met 4-5 jaar staat de teef nog in de kracht van haar leven. Dan is ze nog sterk en heeft ze nog een heel leven voor zich. 

Een teef wordt 3 maanden na het werpen van haar laatste nest gesteriliseerd.  

We steriliseren de teef om de kans op melkklier tumoren te verkleinen. 

Dit vinden we heel belangrijk. De sterilisatie gebeurt door uiterst vakkundige dierenartsen en stelt in verhouding niet zoveel voor. 

Een loopsheid laat zich niet plannen, dat is puur natuur. Gemiddeld wordt een teef 2x per jaar loops, maar dat kan ook vaker of minder vaak zijn. 

Wat we ook zien is dat in het voor en najaar de meeste teven die bij elkaar wonen tegelijk loops worden. Voor een fokker is dat niet altijd even handig. Zeker als er meerdere dieren zijn waar mee gefokt wordt. Dan ontkom je er soms niet aan dat er 2 nesten tegelijk of vlak na elkaar zijn. 

Geen nest. 

Het gebeurt ook dat een teef soms "leeg" blijft. Dat ze wel gedekt is, maar dat er geen pups geboren worden. Er zijn verschillende oorzaken waarom een teef leeg blijft: - de teef kan verminderd vruchtbaar zijn door een ziekte die ze heeft gehad toen de eitjes in aanleg waren. - het kan zijn dat de dekperiode niet goed is geweest ( te vroeg of te laat). - de reu kan verminderd vruchtbaar zijn. En zo zullen er ongetwijfeld nog veel meer factoren zijn die mee spelen. Het is echt niet zo dat iedere teef die gedekt wordt ook een nestje krijgt.  

Als fokker overkomt ook ons dit, het blijft natuur en levende haven. 

Progesteron. 

Om de kans zo groot mogelijk te maken dat er wel een nestje komt, wordt er gekeken naar verschillende kenmerken. 

Een loopsheid begint met een gedragsverandering. Dat gebeurt al voordat een teef gaat vloeien. 

Je ziet dat reuen anders gaan reageren, veel meer snuffelen en wat opdringerig worden. De teef zal de reuen afsnauwen. 

Dan begint het vloeien, de eerste druppels zijn helderrood van kleur. Dit duurt ongeveer 10 dagen. Daarna neemt het vloeien af. De kleur verandert nu naar roze. 

Gemiddeld rond de 11e/12e dag én wanneer de druppels uitvloeiing roze is, is de teef vruchtbaar en dekkingsbereid. Gemiddeld heeft een teef een vruchtbare periode van 3 dagen. In die tijd moet ze dan ook gedekt worden. 

Wanneer een teef dekkingsbereid is dan zie je dat ook aan haar gedrag. Ze gaat letterlijk "staan", ze staat dan met de achterpoten iets verder naar achteren en houdt de staart in een kromming naar de zijkant. 

Ook de vulva ziet er anders uit in de vruchtbare dagen. De vulva is gezwollen en hoger opgetrokken, de vulva is duidelijk zichtbaar.

Hierboven worden de uiterlijke kenmerken weergegeven. 

Naast de uiterlijke kenmerken wordt er ook bloedonderzoek gedaan en wordt de waarde van het progesteron gemeten.

De waarde meten gebeurt 3-5 keer in een loopsheid. Op die manier kan er goed voorspeld worden wanneer het de juiste tijd is om te dekken. 

Het bepalen van de juiste dekkingsdagen is erg belangrijk. Ook voor de teef en de reu. 

Om niet onnodig een teef of reu te belasten moet de progesteronwaarde gemeten worden. 

Er worden ook reuen van buitenaf ( van andere fokkers) gebruikt, en die reuen wonen geregeld 2-3 uur rijden. Dan wil je wel zeker weten wat de juiste dekkingsperiode is. 

Hoe wordt een fokteef geselecteerd?

Wanneer we een nestje hebben worden alle pups met exact 7 weken oud getest. Die test geeft het karakter, de aard en aanleg weer van een pup. Uit 1 nest is geen 1 pup gelijk. Voor een fokteef zoeken we een pup die eigenlijk niet geschikt is om opgeleid te worden tot assistentiehond. Het zijn die puppen die een bovengemiddelde drive hebben. Die net wat meer jacht en pit hebben. Dit soort pups zijn de ideale moederdieren die een nest met pups goed op kunnen voeden. Dit zijn de teven die de pups duidelijk en goed kunnen corrigeren! Een fokteef moet een uiterst stabiele teef zijn met een sterk karakter.  

Dit geeft ze ook weer mee in haar opvoeding en is cruciaal.  

 

Een fokteef wordt dus al met 7 weken oud geselecteerd. Echter dat wil nog niet inhouden of ze het ook daadwerkelijk wordt. Er komt ook nog een medische keuring op de leeftijd van 1 jaar oud. De ECVO (ogen) test, de heupen en de ellebogen worden ook getest. De teef moet medisch helemaal goed zijn, anders wordt er niet mee gefokt.  

Dan is er ook nog de gedragsmatige kant. De pup is op de leeftijd van 7 weken oud getest, op de leeftijd van 1 jaar volgt er nog een gedragstest. Is de teef stabiel en uitgegroeid tot een evenwichtige, sterke hond? Indien ja,  dan mag de teef door. Indien nee, dan wordt de hond afgekeurd en zoeken we een passende bestemming voor de hond. 

Alleen met de beste teven wordt gefokt, die zowel medisch als gedragsmatig door de keuring komen.  

 

Een fokteef in huis?

Wanneer een teef 1x een nestje heeft gehad en daarmee heeft "bewezen" dat ze goed vererft, dan zoeken we een gastgezin voor de teef. 

Waarom we dat doen, in de eerste plaats voor de teef zelf. We leiden veel honden op en daardoor is het vaak druk. Druk betekent domweg minder tijd voor iedere individuele hond. We willen dat wel graag anders, maar dit is de realiteit. 

Om zowel de druk bij de verzorgende mensen én bij de trainers af te halen, maar ook om vooral de honden die aandacht te kunnen geven die ze verdienen, is er besloten om gastgezinnen te zoeken voor de fokteven die al een keer een nestje hebben gehad. 

 

Wat doet dit met een hond? 

Een hond zal in eerste instantie moeten wennen.
Het is echt niet niks om je vertrouwde omgeving te moeten verlaten. 

We proberen de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Een gastgezin komt eerst kennis maken. Traint eerst een paar keer mee met de hond.
We komen eerst een keer thuis bij het gastgezin, zodat de hond eerst samen kan wennen. 

Als de klik goed is, pas dan gaat de hond mee. 

Het moet van alle kanten goed voelen....

De hond heeft dan nu 2 huizen, 2 plekken waar zij zich thuis en veilig voelt.  

Bij de fokker, waar zij geboren en getogen is, en bij het gastgezin, waar de hond meedraait in het dagelijkse leven. 

Indien de teef loops wordt, dan meldt het gastgezin dit bij de fokker. Dan wordt bepaald of die loopsheid overgeslagen wordt of dat de teef gedekt wordt.

Voor de dekking gaat de teef een paar dagen naar de fokker.  

Het kan zijn dat het gastgezin gevraagd wordt om met de teef naar de dierenarts te gaan om te testen hoe hoog de waarde van het progesteron is. Uiteraard gaat dit in goed overleg. 

Wanneer de dekking is geslaagd (of soms ook niet), dan gaat de teef weer naar het gastgezin. 

Het gastgezin moet dan wel rekening houden met de teef dat deze drachtig is. 

Zo moet de teef extra voer krijgen om goed op gewicht te blijven.  

Ook zal de teef minder bewegen, zeker na een week of 4 gaat de dracht er echt wel inwegen.
De teef moet dan ontzien worden. 

Het is ook heel goed mogelijk dat de teef in het begin misselijk is, net als bij mensen, ook dan is het zaak om de teef goed in de gaten te houden. 

Gemiddeld 2 weken voor de uitgerekende datum gaat de teef naar de fokker. 

Die heeft dan een ruimte klaargemaakt met een werpkist. 

De teef komt dan weer "thuis" bij de fokker.
Wij zien dat de honden graag thuiskomen. Immers zijn ze hier geboren en opgegroeid. 

 

Als alles voorspoedig verloopt krijgt de teef een nestje. In de eerste 4 weken komt daar niemand bij. Dit is belangrijk, voor zowel de teef als voor de pups. Uitsluitend de vaste verzorgers komen bij de teef en de pups. Dit alles om rust te behouden en zo veel mogelijk stress en onrust te vermijden.

De pups mogen drinken bij de teef tot 6 weken oud. Daarna is de teef er eigenlijk wel zat van. De pups hebben inmiddels tandjes en kunnen ook zelfstandig eten.
Gemiddeld gaan de pups tussen de 7-9 weken oud naar of een gastgezin of naar een nieuwe eigenaar. Wanneer de pups 9 weken oud zijn dan gaat de teef terug naar het gastgezin.

GUUSJE Goldendoodle

KALLUM Goldendoodle

JACKEY Goldendoodle

Guusje is een Goldendoodle 50% Grote Poedel x 50% Golden Retriever. 

Guusje is geboren op 24-06-2016. 

De moeder van Guusje is Thulinn (Grote Poedel), de vader van Guusje is Bert (Golden Retriever). Hieronder kunt u de stambomen vinden van beide ouders. 

Guusje is een ontzettend fijne hond die heel veel drive heeft, graag werkt met de baas. Guusje wordt ook ingezet als therapiehond.  

NESTEN: 

02-05-2018: Guusje x Thunder (Mechelse Herder)

B-nest, een nest van 10 pups met Shepadoodles. 

24-11-2020: Guusje x Daan (Goldendoodle)

i-nest, een nest van 15 pups met Goldendoodles.

2017 07 04 Guusje
PDF – 458,5 KB 301 downloads
Guusje Oograpport
PDF – 1.003,2 KB 281 downloads
BERT Golden Rettriever Stamboom
PDF – 828,5 KB 296 downloads
THULINN Grote Poedel Stamboom
PDF – 850,4 KB 286 downloads

Kallum is een Goldendoodle 50% Grote Poedel x 50% Golden Retriever. 

Kallum is geboren op 25-06-2017. 

De moeder van Kallum is Angela (Golden Retriever), de vader van Kallum is Bartje (Grote Poedel, bont). 

Beide ouders hebben geen stambomen, hebben beide wel HD-A en ED vrij. 

Kallum en Jackey zijn volle nestzusters.

Kallum is een hele lieve hond, een grote knuffelbeer. Kallum woont in een gastgezin die ongelooflijk wijs zijn met haar. 

NESTEN: 

02-08-2019: Kallum x Wytze (Golden x Labrador)

E-nest, een nest van 11 pups Mix Golden

03-02-2021: Kallum x Jagger (Goldendoodle) 

j-nest, een nest met 12 pups Goldendoodles. 

HD En ED Kallum
PDF – 4,8 MB 292 downloads
EVC Kallum
PDF – 1,1 MB 282 downloads

Jackey is een Goldendoodle 50% Grote Poedel x 50% Golden Retriever. 

Jackey is geboren op 25-06-2017. 

De moeder van Jackey is Angela (Golden Retriever), de vader van Jackey is Bartje (Grote Poedel, bont). 

Beide ouders hebben geen stambomen, hebben beide wel HD-A en ED vrij. 

Jackey en Kallum zijn volle nestzusters. 

Jackey is een hele fijne hond, wil graag werken, is een evenwichtige en stabiele hond. En een ongelooflijk lieve hond. 

Voor Jackey zoeken we nog een gastgezin. 

NESTEN: 

HD En ED Rapport 2018 08 17 Jackey
PDF – 3,6 MB 339 downloads
EVC Jackey
PDF – 1,1 MB 302 downloads

BALOU Shepadoodle

Balou is een Shepadoodle (25% Grote poedel, 25% Golden Retriever en 50% Mechelse Herder)

Balou is geboren op 02-05-2018

De moeder van Balou is Guusje (Goldendoodle) en de vader van Balou is Thunder (Mechelse Herder) 

Balou is een pittige dame die graag aan het werk gaat. Het is een evenwichtige hond, maar ook een echter knuffelbeer. Balou heeft het nodige jachtinstinct om goede werkhonden te vererven. 

Voor Balou zoeken we een gastgezin met ervaring met honden. 

NESTEN: 

27-08-2020 Balou x Henkie (Grote Poedel)

G-nest, een nest met 8 pups Goldendoodles. 

2019 05 08 Balou
PDF – 4,8 MB 335 downloads