FOK TEVEN

FOK TEVEN

Eigenlijk een beetje een negatieve benaming, hoewel het in het vakgebied een normale term is, net zoals "teef" waar geen extra lading aan hangt dan uitsluitend het aanduiden van een vrouwelijke hond. Het zijn dus uitsluitend vaktermen om helderheid te behouden. 

We krijgen veel vragen over de fokteven en dat is geheel terecht in deze tijd. 

We willen graag uitleggen wat we doen en waarom. 

In de natuur: 

Een hond wordt gemiddeld 2x per jaar loops. In de natuur en bij zwerfhonden is het normaal dat een teef iedere keer gedekt wordt zodra ze loops wordt. Ook gebeurt het dat ze door meerdere reuen gedekt wordt. Een teef rijpt eitjes over een periode van gemiddeld 3 dagen. Het is dan heel normaal dat er van verschillende reuen pups geboren worden in 1 nest. 

Dat een hond 2x per jaar een nest krijgt is best heftig, en dat zie je dan ook wel aan de teven. 

Ons beleid: 

Een teef krijgt in haar gehele leven 3 tot maximaal 4x een nestje. 

De leeftijd waarop de teef voor het eerst een nestje krijgt is tussen de 1,5 jaar en voor dat ze 3 jaar oud is. Dat is belangrijk. Hoe ouder een hond wordt, zeker bij een eerste dracht, hoe meer complicaties er op kunnen treden. Het is voor de hond zelf belangrijk dat ze niet te oud is. 

Wanneer een teef een nestje heeft gehad, dan slaan we de eerst volgende loopsheid over.
Dus geen 2 nesten in 1 jaar. Het kan ook gebeuren dat de 2e loopsheid na het nestje ook overgeslagen wordt.  Dat kan zijn om diverse redenen. 

In ieder geval zit er altijd minimaal 1 jaar of 1,5 jaar tussen de nesten. 

Dit doen we om de teef de kans te geven om volledig te herstellen van het nest en om weer heel goed in conditie te geraken. Zodat ze een volgend nest goed aankan.

Een teef wordt 3 maanden na het werpen van haar laatste nest gesteriliseerd.  

We steriliseren de teef om de kans op melkklier tumoren te verkleinen. 

Dit vinden we heel belangrijk. De sterilisatie gebeurt door uiterst vakkundige dierenartsen en stelt in verhouding niet zoveel voor. 

Een loopsheid laat zich niet plannen, dat is puur natuur. Gemiddeld wordt een teef 2x per jaar loops, maar dat kan ook vaker of minder vaak zijn. 

Wat we ook zien is dat in het voor en najaar de meeste teven die bij elkaar wonen tegelijk loops worden. Voor een fokker is dat niet altijd even handig. Zeker als er meerdere dieren zijn waar mee gefokt wordt. Dan ontkom je er soms niet aan dat er 2 nesten tegelijk of vlak na elkaar zijn. 

Geen nest. 

Het gebeurt ook dat een teef soms "leeg" blijft. Dat ze wel gedekt is, maar dat er geen pups geboren worden. Er zijn verschillende oorzaken waarom een teef leeg blijft: - de teef kan verminderd vruchtbaar zijn door een ziekte die ze heeft gehad toen de eitjes in aanleg waren. - het kan zijn dat de dekperiode niet goed is geweest ( te vroeg of te laat). - de reu kan verminderd vruchtbaar zijn. En zo zullen er ongetwijfeld nog veel meer factoren zijn die mee spelen. Het is echt niet zo dat iedere teef die gedekt wordt ook een nestje krijgt.  Als fokker overkomt ook ons dit, het blijft natuur en levende haven. 

Progesteron. 

Om de kans zo groot mogelijk te maken dat er wel een nestje komt, wordt er gekeken naar verschillende kenmerken. Een loopsheid begint met een gedragsverandering. Dat gebeurt al voordat een teef gaat vloeien. Je ziet dat reuen anders gaan reageren, veel meer snuffelen en wat opdringerig worden. De teef zal de reuen afsnauwen. Dan begint het vloeien, de eerste druppels zijn helderrood van kleur. Dit duurt ongeveer 10 dagen. Daarna neemt het vloeien af. De kleur verandert nu naar roze. Gemiddeld rond de 11e/12e dag én wanneer de druppels uitvloeiing roze is, is de teef vruchtbaar en dekkingsbereid. Gemiddeld heeft een teef een vruchtbare periode van 3 dagen. In die tijd moet ze dan ook gedekt worden. Wanneer een teef dekkingsbereid is dan zie je dat ook aan haar gedrag. Ze gaat letterlijk "staan", ze staat dan met de achterpoten iets verder naar achteren en houdt de staart in een kromming naar de zijkant. Ook de vulva ziet er anders uit in de vruchtbare dagen. De vulva is gezwollen en hoger opgetrokken, de vulva is duidelijk zichtbaar. Hierboven worden de uiterlijke kenmerken weergegeven. Naast de uiterlijke kenmerken wordt er ook bloedonderzoek gedaan en wordt de waarde van het progesteron gemeten. De waarde meten gebeurt 3-5 keer in een loopsheid. Op die manier kan er goed voorspeld worden wanneer het de juiste tijd is om te dekken. Het bepalen van de juiste dekkingsdagen is erg belangrijk. Ook voor de teef en de reu. Om niet onnodig een teef of reu te belasten moet de progesteronwaarde gemeten worden. Er worden ook reuen van buitenaf ( van andere fokkers) gebruikt, en die reuen wonen geregeld 2-3 uur rijden. Dan wil je wel zeker weten wat de juiste dekkingsperiode is. 

Guusje Goldendoodle

Guusje is geboren op 24-06-2016. 

Guusje is een Goldendoodle 50% Grote Poedel x 50% Golden Retriever. 

De moeder van Guusje is Thulinn (Grote Poedel), de vader van Guusje is Bert (Golden Retriever). 

Guusje is een ontzettend fijne hond die heel veel drive heeft, graag werkt met de baas. Guusje wordt ook ingezet als therapiehond.  

NESTEN: 

02-05-2018: Guusje x Thunder (Mechelse Herder)

B-nest, een nest van 10 pups met Shepadoodles. 

24-11-2020: Guusje x Daan (Goldendoodle)

i-nest, een nest van 15 pups met Goldendoodles.

2017 07 04 HD En ED Guusje
PDF – 458,5 KB 265 downloads
Guusje Oograpport
PDF – 1.003,2 KB 251 downloads
EMBARK GUUSJE
PDF – 2,8 MB 254 downloads

Kallum Goldendoodle

Kallum is geboren op 25-06-2017. 

Kallum is een Goldendoodle 50% Grote Poedel x 50% Golden Retriever. 

De moeder van Kallum is Angela (Golden Retriever), de vader van Kallum is Bartje (Grote Poedel, bont). 

Beide ouders hebben geen stambomen, hebben beide wel HD-A en ED vrij. 

Kallum is een hele lieve hond, een grote knuffelbeer. Kallum woont in een gastgezin die ongelooflijk wijs zijn met haar. 

NESTEN: 

02-08-2019: Kallum x Wytze (Golden x Labrador)

E-nest, een nest van 11 pups Mix Golden

03-02-2021: Kallum x Jagger (Goldendoodle) 

j-nest, een nest met 12 pups Goldendoodles. 

HD En ED Kallum
PDF – 4,8 MB 271 downloads
EVC Kallum
PDF – 1,1 MB 272 downloads

Balou Shepadoodle

Balou is een Shepadoodle (25% Grote poedel, 25% Golden Retriever en 50% Mechelse Herder)

Balou is geboren op 02-05-2018

De moeder van Balou is Guusje (Goldendoodle) en de vader van Balou is Thunder (Mechelse Herder) 

Balou is een pittige dame die graag aan het werk gaat. Het is een evenwichtige hond, maar ook een echter knuffelbeer. Balou heeft het nodige jachtinstinct om goede werkhonden te vererven. 

Voor Balou zoeken we een gastgezin met ervaring met honden. 

NESTEN: 

27-08-2020 Balou x Henkie (Grote Poedel)

G-nest, een nest met 8 pups Goldendoodles. 

2019 05 08 HD En ED Balou
PDF – 4,8 MB 257 downloads

Cleo Goldendoodle

Cleo is geboren op 29-09-2018

2020 06 07 HD En ED Cleo
PDF – 95,2 KB 267 downloads
ECVO Cleo PDF
PDF – 849,4 KB 270 downloads
EMBARK CLEO
PDF – 2,7 MB 274 downloads

Dientje Goldendoodle

Dientje is geboren op 22-06-2019

Dientje HD En ED
PDF – 93,3 KB 270 downloads
Dientje ECVO Test PDF
PDF – 807,2 KB 254 downloads

Foske Goldendoodle

Foske is geboren op 24-06-2020

2020 07 09 HD En ED Foske
PDF – 136,9 KB 250 downloads
ECVO Foske PDF
PDF – 898,1 KB 249 downloads