Workshop voor fokkers

Fysieke socialisatie in relatie met HD en ED

Fysieke socialisatie

Wat bedoelen we hiermee?
Inmiddels weet bijna iedereen wel dat een pup goed gesocialiseerd moet worden.
De meeste fokkers bieden hun pups verrijking aan in de vorm van speelgoed, balanceer materiaal etc. Als de pups wat ouder zijn mogen ze in de tuin of in huis rondlopen. De pups krijgen bezoek van aankomende pup kopers en komen zo in contact met andere mensen en kinderen. Dat is over het algemeen wel goed geregeld. Mentaal hebben de pups dan al wel wat bagage opgedaan, het is een stukje sociale socialisatie.

Fysieke Socialisatie: in de context met HD en ED
Wilt u meer weten? Op de pagina Fysieke Socialisatie staat het een en ander uitgelegd, maar dat is nog niet alles, dan kan ook niet op een website.
Daarvoor hebben we een workshop en kunt u alles vragen en kan er gediscussieerd worden. Kennis uitwisselen en nadenken over de toekomst. 
Wij willen graag onze kennis delen, doe er uw voordeel mee. Met warme groet, en wellicht tot ziens, Greetje Veneboer
 

WORKSHOP:  fokken en (fysieke) socialisatie 

Data:
- donderdagavond 23 maart 2023 van 19.00-21.00 uur. 
- donderdag avond 20 april 2023 van 19.00-21.00 uur. 
- donderdagavond 25 mei 2023 van 19.00-21.00 uur. 

Kosten: € 35,00 per deelnemer. 
Maximaal aantal deelnemers: 24
Opgave per mail: glveneboer@gmail.com 
Locatie: De Hunneheide, Zeijerweg 32, 9487TB, Ter Aard 
(vriendelijk verzoek geen honden mee te nemen)

Hallo, ik ben Greetje Veneboer, fijn om kennis met je te maken.

Een grote passie van mij zijn honden, honden voor de africhting, honden om op te leiden tot assistentiehonden.  Honden die helpen om weer meer zelfstandigheid te verkrijgen, om weer grip te krijgen op het eigen leven.

En om honden te fokken, goede honden…

 

Een leven lang werken en leren… , of dat op school is of in de praktijk, het maakt niet uit, je blijft je ontwikkelen. In de brochure een uitleg van een ontwikkeling die ik in de praktijk heb meegemaakt. Onder mijn ogen heb zien ontwikkelen. Deze ontwikkelingen hebben mij nieuwe inzichten gegeven.
Inzichten die ik graag wil delen. Met deze inzichten mag een ander ook zijn voordeel doen.

En ja, soms gaan deze inzichten tegen de gevestigde orde in. Dat kan, dat mag, het zal kritiek opleveren, ook dat is prima. Mocht je wél denken, hé dit is interessant. Doe er dan je voordeel mee.

Kennis en kunde:
1998-heden: Lid geworden van de K.N.P.V. = Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging
2001-2002: Kynologisch instructeur diploma 1,2,3 en interne stage bij Martin Gaus Academy
2002-2004: Franchisenemer hondenschool Martin Gaus
2002-2004: Gedragstherapeut voor Honden (HBO) Dogvision, Van Hall Instituut, diploma behaald.
2002-heden: Fokken van honden: Mechelse Herders, Golden Retrievers, Poedels, Goldendoodles
2004-2006: Bestuurslid Alpha (beroepsvereniging kynologische gedragstherapeuten)
2009-2011: Project “Werken met Honden”, methodiek ontwikkeld door G.L. Veneboer.
Dit project was een samenwerking met: Lector Jan Bijstra, verbonden aan het lectoraat Leren en Gedrag van de Hanzehogeschool Groningen, het Alfa College Groningen en het Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen. In dit project is de methodiek “Werken met Honden” ontwikkeld, deze methodiek is er op gericht (probleem)jongeren weer op rit te krijgen. En richt zich met name op voortijdig schoolverlaters (VSV). De methodiek is succesvol en er wordt nu ook nog meegewerkt.
2014-2015: Course for the training of Diabetic Alert Dogs following the concept Schutzenengelhunde van Gerd Kohler. Behaald.
2017: NePoPo® School Zilver en Goud van Bart Bellon. Behaald.
2018                     Spoorlegger der K.N.P.V. Behaald.
2019-2020          Oriëntatie & Mobiliteit bij de Koninklijke Visio (HBO). Behaald.
2019-2020          Autismecoach bij Windesheim (HBO). Behaald.
2022-heden        Hypnotherapeut (Nederlandse Academie voor Psychotherapie)

Sinds 2022 volg ik een opleiding tot Hypnotherapeut.


De richting verandert, mijn pad buigt af, naar minder honden, minder intensieve arbeid.


Meer naar mensen gerichter kunnen helpen, kennis overdragen…
Het wordt tijd om het stokje door te geven.