Cursussen


De Hunneheide fokt al meer dan 20 jaar honden en heeft heel veel ervaring met het opvoeden en socialiseren van puppy’s. Er is een speciale “Puppu Bootcamp” ingericht voor pups in de leeftijd van 6 weken tot maximaal 16 weken oud.

De Hunneheide heeft een nauwe samenwerking met Stichting HERO. De instructeurs van de Hunneheide verzorgen de trainingen en de opleidingen. Tot het moment van examen vallen alle verantwoordelijkheden onder de Hunneheide.
Indien een team (cliënt én hond) examen hebben gedaan en geslaagd zijn voor hun specialisatie dan gaat het team over naar Stichting HERO en wordt de hond een officiële assistentiehond met een dekje van Stichting HERO en pasje.
Er zijn een aantal opleidingen die in teamtraining gevolgd kunnen worden, dat zijn: Diabetes Assistentiehond, Autisme Assistentiehond, Blindengeleidehond (indien er voldoende restvisus aanwezig is) en combinatie Diabetes en geleidehond.
De opleiding tot een assistentiehond bestaat uit 3 fases: de Basis, de Vervolg en de Specialisatie. Te samen vormen deze 3 onderdelen de opleiding. Iedereen start in de basis, en ieder onderdeel moet met een ruime voldoende afgesloten worden met een examen voor dat je verder kan. Indien je het examen niet haalt dan mag je de cursus kosteloos overdoen.

Per cursus groep zijn er minimaal 2 en maximaal 6 teams.
Onderschat de opleiding niet, er wordt van u verwacht dat u intensief met de hond gaat trainen. Uiteindelijk bepaald u zelf het eindresultaat hoe goed u samen wordt.

Indien je niet zeker weet of een assistentiehond iets voor jouw is dan kun je ook eerst met het proeftraject hulphond starten.

Wanneer je (nog) niet toe bent aan een eigen hond dan kun je ook starten in een traject “Werken met Honden”. Dit is een intensief traject van 2x per week trainen over een periode van 3 maanden, met de therapiehonden van de Hunneheide.