Door de tragedie van 28 juli 2023 zijn er voorlopig geen pups meer. 

Niet alle pups kunnen we zelf opleiden.

Het is gewoon niet haalbaar om alle pups uit één nest op te leiden. De laatste jaren worden de nesten steeds groter, de oorzaak zit in de diversiteit.
Een gezonde hond met een goed genenpakket geeft grotere nesten. Dat zijn dan nesten van gemiddeld 8-10 pups.

Dat we niet alle pups uit één nest op kunnen leiden heeft meerdere redenen:
1. Belastbaarheid medewerkers. Zoveel pups in één keer opleiden is niet haalbaar qua belastbaarheid voor instructeurs en/of medewerkers.
2. Vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd. Er zijn niet zoveel cliënten die per één datum een hond nodig hebben.
3. Risicospreiding in verband met een “verborgen” ziekte. Stel dat er in de loop der tijd toch iets mis blijkt te zijn met een bepaald nest.

Het is domweg niet mogelijk voor ons om alle pups zelf op te leiden of aan te houden.
Er zijn echter wel heel veel goede pups die de kwaliteiten hebben om wél opgeleid te worden.
Het zou jammer zijn om dit potentieel niet te benutten.
Dit is de reden dat we nu andere organisaties gaan benaderen. Lang niet iedere organisatie heeft een eigen fokprogramma, dan is het heel fijn om een goed en betrouwbaar adres te hebben.

In de loop der jaren zijn er vele pups opgeleid, er zijn ook vele pups ingezet op andere terreinen, zoals de inzet voor een school (we hebben een meester Freek, waar je mee kunt lezen of rekenen), de inzet voor een gezinshuis met pleegkinderen, een hond die ingezet wordt voor mensen met dementie, etc.

Dan is er nog de huishond plus. De huishond plus wordt ingezet wanneer iemand niet een volledige assistentiehond nodig heeft, maar wel een hond die kan helpen bij bepaalde taken. Of bij een gezin met een kind met autisme. Zo zijn er nog wel meer opties om te gaan voor een huishond plus.

En soms worden er pups verkocht aan particulieren.
Echter de voorkeur is dat de pups geplaatst worden in een setting waar ze aan het werk kunnen.

Dierwelzijn: Wat we NIET doen is een pup of hond plaatsen bij iemand die in een instelling woont en geen eigen appartement heeft. Een pup/hond die continue aan een grote groep cliënten wordt blootgesteld gaat ten onder. Het dierwelzijn moet te allen tijde gegarandeerd worden.
Dit verwachten we ook van de organisaties of cliënten die een pup of hond van ons afnemen.
Ook te zware psychische problematiek leent zich niet voor het inzetten van een assistentiehond, huishond plus of een particulier.
En ja, er is een dunne scheidslijn die niet altijd helder is. Dan weegt het belang van de hond het zwaarst. De hond heeft namelijk geen keuze, die is afhankelijk van ons mensen.

Matchen: matchen tussen hond en baas is cruciaal. Daar is een zorgvuldige procedure voor opgesteld. Als gedragstherapeut en fokker neem ik hier verantwoordelijkheid in, een pup of hond vertrekt hier nooit zomaar, daar wordt vooraf grondig tijd en energie in geïnvesteerd.
Dit voorkomt problemen achteraf. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Wellicht heeft u interesse, bel of mail gerust. Neem vrijblijvend contact op met Greetje Veneboer. Mail: glveneboer@gmail.com      Tel: 06-14798999

Indien telefonisch niet bereikbaar, in verband met lesgeven en verzorgen van de honden, dan is een appje sturen erg fijn. Er wordt dan binnen 3 dagen gereageerd.

Met warme groet, Greetje Veneboer

Beschikbare pups: voorlopig niet helaas.