Angst (fobie) voor honden

Angst voor honden komt veel voor. Wie bang is voor honden kan onrustig worden of schrikken bij het zien van een hond, wil dan het liefst de hond ontlopen of zelfs vluchten. Zeker in situaties waarin het mogelijk is dat een hond u benadert, waar de kans bestaat dat de hond op u kan springen, aan u gaat snuffelen en misschien u wel wil bijten. Iemand die angst heeft voor honden zal een dergelijke situatie willen vermijden. Helaas is het in Nederland met 1,5 miljoen honden nagenoeg onmogelijk om alle honden compleet te vermijden. U kunt er veel last van hebben als u bang bent voor honden. In uw dagelijks leven, maar ook in werksituaties. 
Gelukkig is er wel wat aan te doen. 

Angst (fobie) voor honden

 

Om angst (fobie) voor honden te kunnen overwinnen worden er verschillende therapieën ingezet.

De verschillende therapieën gaan hand in hand en volgen elkaar op in logische kleine stappen.

Hoe ziet de therapie eruit?

Stap 1.
intake:

- anamnese wat de voorgeschiedenis is van de angst. Hoe is deze ontstaan en waardoor wordt deze in stand gehouden.
- exposure in vitro: werken met foto’s, speelgoed honden etc.
Exposure in vitro houdt in dat je gedrag in een kunstmatige situatie leert Dus nog zonder een echte hond). Hierbij kan de moeilijkheidsgraad, of de mate van angst, geleidelijk worden opgebouwd.
- huiswerkopdracht.

Stap 2.
 
- exposure in vitro
 - cognitieve gedragstherapie, leren over hondengedrag, inzicht en (be)grip krijgen.
- huiswerkopdracht.

Stap 3.
-Systematische desensitisatie is een techniek waarmee de gedragstherapeut de cliënt stapsgewijs afleert bang te zijn voor beangstigende situaties. Eerst moet de patiënt lichamelijk ontspannen door middel van ontspanningsoefeningen. Angst en spanning versterken elkaar namelijk. Hij of zij moet zo lang mogelijk ontspannen en dus angstvrij blijven, wanneer hem angstprikkels worden toegediend. Daarna krijgt de cliënt stap voor stap steeds iets meer beangstigends voorgesteld, terwijl hij zo goed mogelijk blijft ontspannen, met hulp van de therapeut.
Dit kan met behulp van een kunstmatige situatie of met een echte hond.
- cognitieve gedragstherapie, leren over hondengedrag, inzicht en (be)grip krijgen.
- huiswerkopdracht.

Stap 4.
- systematische desensitisatie & Exposure in vivo
 
Exposure in vivo betekent letterlijk live blootstelling. Exposure in vivo is één van de krachtigste technieken binnen gedragstherapie tot nu toe.
Bij exposure in vivo wordt je gevraagd om stapsgewijs jezelf bloot te stellen aan een hond.

Systematische desensitisatie én exposure in vivo worden hier samengevoegd.
Wat bedoelen we hiermee?
Stel je bent bang voor een herdershond, dat is echt de ultieme prikkel, de grootste angst.
Daar start je dan niet direct mee. Er wordt dan eerst gestart met een kleiner ras, of met een pup, iets wat minder angst aanjaagt maar wél een echte hond is.
Het confronteren met een hond begint op afstand, de cliënt zélf bepaald hoe dichtbij of veraf hij wil zijn van de hond. Stap voor stap wordt er genomen, de gedragstherapeut begeleid de cliënt.
- cognitieve gedragstherapie, leren over hondengedrag, inzicht en (be)grip krijgen.
- huiswerkopdracht.

Stappen 5-6:
Het proces van stap 4 herhaald zich systematische desensitisatie & Exposure in vivo
 
- cognitieve gedragstherapie, leren over hondengedrag, inzicht en (be)grip krijgen.
- huiswerkopdracht.

Stap 7-10:
- trainen met een hond
, werken met een hond, wat zegt mijn lichaamstaal. Hoe kan ik een hond sturen. Hoe houdt ik GRIP en CONTROLE over mij zelf en over een hond. Wat doe je wel en wat doe je vooral niet.

Het doel is dat er controle en grip komt in iedere situatie (generaliseren van niet meer angstig zijn voor honden).

Ten allen tijde houdt u de REGIE! U bepaald zelf welke stappen u kunt zetten. U wordt professioneel begeleid. 

De kosten: 

De kosten zijn € 125,00  per uur
Bij de intake wordt in overleg bepaald hoeveel lessen u daadwerkelijk nodig hebt.
Dit is afhankelijk hoe diep geworteld de angst zit. 

Wilt u meer weten? neem contact op per mail (glveneboer@gmail.com) en vermeld naam, telefoonnummer, en uw klacht.