Honden vanaf 4 maanden oud, die beschikbaar zijn: 

Vraag en aanbod lopen niet altijd synchroon.

Bepaalde pups houden we langer "vast". Dat zijn de pups die zeer geschikt zijn om op te leiden als assistentiehond. 
Het liefst zien we die pups terug in het "werkveld".

In de afgelopen maanden hebben we besloten dat het werkveld van Stichting HERO aangepast moet worden. 
Dat heeft te maken met een aantal factoren.
1. Alles is veel duurder geworden, de onkosten lopen onevenredig hoog op, de vergoeding van de zorgverzekering is gebaseerd op een bedrag wat 12 jaar geleden is vastgesteld, dit bedrag is nooit geïndexeerd. Dat gaat simpelweg niet langer. 
2. Er is een groot te kort aan vakbekwaam personeel, helaas "hoppen" mensen graag van baan, wil je een goede assistentiehonden trainer worden dan is dat een traject van jaren. Bovendien moet je niet alleen met honden goed om kunnen gaan, minstens zo belangrijk zijn de cliënten. 
3. De tijd die beschikbaar is, vaak moet je op locatie van de cliënt trainen, dat houdt in veel reizen. Het verkeer wordt steeds drukker, je kan steeds minder doen op 1 dag. 

Alle factoren bij elkaar heeft gemaakt dat we keuzes moesten nemen. 

Er worden nu alleen nog honden opgeleid in TEAM TRAINING bij ons op de locatie. 
Dat is dan voor de disciplines: Autisme assistentiehond, Epilepsie Assistentiehond, Diabetes Assistentiehond, Therapiehond, Huishond Plus

Hieronder een aantal goede pups / jonge honden die op dit moment beschikbaar zijn. 

Beschikbaar om op te leiden, of door Stichting HERO, of door een andere organisatie. 

Ook beschikbaar voor Huishond Plus of een particulier

Dierwelzijn: Wat we NIET doen is een pup of hond plaatsen bij iemand die in een instelling woont en geen eigen appartement heeft. Een pup/hond die continue aan een grote groep cliënten wordt blootgesteld gaat ten onder. Het dierwelzijn moet te allen tijde gegarandeerd worden.
Dit verwachten we ook van de organisaties of cliënten die een pup of hond van ons afnemen.
Ook te zware psychische problematiek leent zich niet voor het inzetten van een assistentiehond, huishond plus of een particulier.
En ja, er is een dunne scheidslijn die niet altijd helder is. Dan weegt het belang van de hond het zwaarst. De hond heeft namelijk geen keuze, die is afhankelijk van ons mensen.

Matchen: matchen tussen hond en baas is cruciaal. Daar is een zorgvuldige procedure voor opgesteld. Als gedragstherapeut en fokker neem ik hier verantwoordelijkheid in, een pup of hond vertrekt hier nooit zomaar, daar wordt vooraf grondig tijd en energie in geïnvesteerd.
Dit voorkomt problemen achteraf. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Wellicht heeft u interesse, bel of mail gerust. Neem vrijblijvend contact op met Greetje Veneboer. Mail: glveneboer@gmail.com      Tel: 06-14798999

Indien telefonisch niet bereikbaar, in verband met lesgeven en verzorgen van de honden, dan is een appje sturen erg fijn. Er wordt dan binnen 3 dagen gereageerd.

Met warme groet, Greetje Veneboer

Beschikbare honden: