Certificaat Combi Geleide & Diabetes


U heeft met goed gevolg zowel het certificaat basis en het certificaat vervolg behaald. Inmiddels heeft de hond de medische keuring doorlopen, hieruit volgen geen belemmeringen om het laatste deel van de opleiding af te ronden.

 

Voor dat u aan deze opleiding begon is er middels een intakegesprek bij u thuis uitgebreid gesproken over de mogelijkheden van de combinatiehond. U heeft een pup die capabel is om zowel diabetes assistentiehonden werk te doen als ook blindengeleidehonden werk te verrichten.
Dit is een uiterst zware taak die het nodige van u en uw hond vergt.

In de basis en de vervolg training heeft u de beginselen van het verwijzen van de hypo en hyper gehad. Tevens zijn de beginselen van het geleide werk aangeleerd. Voor het diabetes gedeelte volgt u de teamtraining zoals in het Certificaat Diabetes assistentiehond.
Voor het geleide werk maken we apart een afspraak met u. Deels is er de training van het blindengeleide werk op de trainingslocatie van de Hunneheide. En het laatste gedeelte wordt gedaan in uw thuisomgeving. Zodat u de routes goed kent en er fine-tuning plaats kan vinden. Gemiddeld duurt dit traject tussen de 3-6 maanden.

 

Uw traject duurt dan ongeveer 2 jaar.

De kosten:
De Diabetes assistentiehond training wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Die moet u zelf betalen of door fondsen en sponsoren bij elkaar brengen. De kosten van de Diabetes Assistentiehond training zijn € 10.000,- exclusief hond.

De kosten van de Blindengeleidenhond kunnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar.
De verzekeraar vergoed dan ok de hond, de hond blijft dan wel in bruikleen van Stichting HERO. De Blindengeleidehond valt onder Stichting HERO wanneer deze gecertificeerd is.