Stichting HERO


Stichting HERO zit op dit moment in een koerswijziging.
Door vele omstandigheden is dit wenselijk en noodzakelijk. Stichting HERO gaat zich met name richten op Autisme Assistentiehonden.
Het trainen van Diabetes Assistentiehonden is voor een groot deel door de huidige techniek van technische middelen achterhaald. Het opleiden van blindengeleidehonden en adl-Hulphonden is door omstandigheden nu niet behapbaar voor Stichting HERO.
Daarom voorlopig nu eerst de focus op Autisme Assistentiehonden, die in TEAM training opgeleid worden.

           ANBI

        Bestuur