Autisme assistentiehond

De opleiding voor Autisme Assistentiehond kost gemiddeld 1,5 tot 2 jaar. 
Stichting HERO heeft een eigen gediplomeerde Autisme Coach die tevens Instructeur en gedragstherapeut is. 
Die kennis samen maakt een sterk geheel voor het begeleiden en opleiden van een team voor Autisme Assistentiehond. 

Opleiding Autisme Assistentiehond

OPLEIDING ASSISTENTIEHOND

De opleiding voor assistentiehond (autisme, therapie, buddy) duurt gemiddeld 1,5 jaar.
De opleiding kent 3 evaluatiemomenten die afgesloten worden met een certificaat. Er wordt gestart met de basis, dan de vervolg en als laatste de specialisatie. Wanneer u alle evaluatiemomenten positief heeft afgesloten samen met uw hond dan is uw hond een gecertificeerde assistentiehond en valt dan onder de verantwoordelijkheid van Stichting HERO.

DATA OPLEIDING ASSISTENTIEHOND

DATA ASSISTENTIEHONDEN TRAINING

VRIJDAG VAN 13.00-16.00 UUR

LOCATIE: De Hunneheide, Zeijerweg 32, 9487TB Ter Aard

Data:

 1. 20-11-2020
  2. 04-12-2020
  3. 18-12-2020
  4. 15-01-2021
  5. 29-01-2021
  6. 12-02-2021
  7. 05-03-2021
  8. 19-03-2021
  9. 09-04-2021
  10. 30-04-2021 evaluatiemoment
  11. 26-05-2021
  12. 11-06-2021
  13. 25-06-2021
  14. 03-09-2021
  15. 24-09-2021
  16. 08-10-2021
  17. 29-10-2021
  18. 12-11-2021 evaluatiemoment
  19. 03-12-2021
  20. 14-01-2022
  21. 04-02-2022
  22. 04-03-2022
  23. 25-03-2022
  24. 22-04-2022
  25. 14-05-2022
  26. 10-06-2022 evaluatiemoment

 

 

- Certificaat basis

Indien een hond al 1 jaar is of ouder (maximaal 3 jaar oud) bij de aanvang van de basistraining, dan wordt de hond eerst medisch gekeurd voor de aanvang van de certificaat basis cursus assistentiehonden.

Indien u een pup bij ons vandaag heeft dan heeft u de puppycursus al doorlopen en kent de hond al een aantal basisvaardigheden. Deze basisvaardigheden worden nu extra bevestigd en uitgebouwd. Daarnaast blijft socialiseren een must. En generaliseren is hier het grote toverwoord. Dat zult u nog vaak tegenkomen.

Certificaat Basis training assistentiehond: U leert woorden te maken met de letters.

Vanaf week 16 wordt er gestart met de basis training. Ook volwassen honden die met een opleiding starten beginnen bij de basis. Dit gaat in de vorm van TEAM training. Er doen minimaal 2 teams mee en maximaal 6 teams mee in één groep.


In de basis training leert u over hondengedrag, de basis appel voering, hoe leert een hond. Wat is mijn eigen inwerking. Een hond opleiden is geen eenvoudige taak. Er komt veel bij kijken, daarbij werkt een hond als een spiegel, dit heeft een psychologisch effect wat u niet mag onderschatten.
Voor een kynologisch instructeur geldt: een hond trainen is niet moeilijk, een mens trainen….. dat is pas moeilijk. In de basis cursus krijgt u ook theorie die aan de hand van power point gegeven worden. De meeste trainingen zullen worden gefilmd en deze worden in een groepsapp gedeeld zodat een ieder die weer na kan kijken en hier van kan leren.

U heeft met de groep 3 lesuren achter elkaar. Zorg dat u op tijd komt, de kantine is altijd een half uur van te voren open en de koffie en thee staan klaar. Het is fijn om op tijd te starten dan wordt er zo min mogelijk tijd verspeelt.

Op de training wordt u geleerd wat u moet doen en oefenen thuis. U wordt geacht dit thuis te gaan trainen. Van die trainingen maakt u filmpjes. Zo kan de instructeur u ook deels thuis begeleiden. Daarmee wordt langdurig fouten trainen voorkomen. U deelt uw filmpjes in een groepsapp, alle teams doen dat. Op de filmpjes krijgt een ieder feedback. Daar leert u heel veel van. Ook de trainingsfilmpjes worden hierop gedeeld. Zodat u thuis nog rustig na kunt kijken hoe de oefening ook al weer moest.

Vaardigheden die aangeleerd worden:
Algemeen appel: Netjes meelopen met een slappe lijn; zit, zit en wacht, hier; af en blijf; staan, naast

Apporteren, duwen, trekken, Spelen met een speeltje,

Oefening met GEUR: walnoot olie.
De laatste les van de basistraining is een evaluatiemoment.

Deze moet u minimaal met een 7 behalen om door te kunnen naar de Certificaat vervolg training

- Certificaat vervolg

Inmiddels heeft u het certificaat van de basis cursus behaald en mag u starten met het certificaat voor de vervolg. U kent inmiddels de werkwijze en hoe er getraind wordt. Het grote verschil met de basis cursus is dat er nu geen theorie meer gegeven wordt. U gaat nu de 3 uur volmaken met praktijk trainen.
Het kan zijn dat uw hond op de leeftijd is van rond de 7 maanden, de 2e gevoelige periode. Ook nu is socialiseren wederom belangrijk en het blijven generaliseren van alle oefeningen. Dit blijft terugkomen, is intensief maar uiterst belangrijk.

Certificaat Vervolg training: U leert zinnen te maken met de woorden.
Tijdens de vervolgtraining worden de oefeningen van de basis training verder uitgebreid en in moeilijkheidsgraad opgebouwd. Waar mogelijk integreert u de oefeningen zoveel mogelijk in uw thuissituatie en in het dagelijks leven. Generaliseren is hierbij het toverwoord.
In de lessen leert u steeds weer nieuwe toepassingen (generaliseren) van de basis beginselen.
Vergelijk het met lezen en schrijven. In de puppycursus leert u de letters te herkennen. In de basis cursus maken we van losse letters woorden.
In de vervolg training leert u met de woorden zinnen te maken.
De meeste honden kunnen tussen de 8-10 maanden al goed een geur verwijzen.
Indien de geur goed gegeneraliseerd is kan er gestart worden met een tweede geur.
Iedere geur heeft zijn eigen verwijzing.
Naast de oefeningen uit de training van de basis komen er nieuwe oefeningen bij. Dit is afhankelijk voor welke specialisatie de hond wordt opgeleid.

Vaardigheden die aangeleerd worden:
Algemeen appel: Netjes meelopen met een slappe lijn; zit, zit en wacht, hier; af en blijf; staan, naast

Apporteren, duwen, trekken, spelen met een speeltje,

Oefening met GEUR: 2 verschillende geuren met ieder zijn eigen verwijzing

De laatste les van de vervolg training assistentiehond is een evaluatiemoment.
Deze moet u minimaal met een 7 behalen om door te kunnen naar de Certificaat specialisatie assistentiehond (autisme, therapie, buddy).

Medische keuring:

Wanneer de hond de leeftijd heeft van 1 jaar oud, dan volgt de medische keuring.
De medische keuring is de ECVO test (ogen), daarna de elle bogen (ED) en de heupen HD).
De Hunneheide laat de ECVO test doen in Drachten bij een gespecialiseerde dierenarts. De ED en HD foto’s worden genomen door Remco van ’t Hof van het dierenziekenhuis Assen. De foto’s worden dan doorgestuurd van Bernadette van Rijssen van de faculteit van Gent (België). Mevrouw van Rijssen stuurt dan weer de uitslag met de bijbehorende certificaten naar de Hunneheide.

LET OP! Indien u een pup van ons heeft gekocht en het tijdens de medische keuring mocht blijken dat de hond medisch NIET GOED gekeurd wordt, dan heeft u recht op een nieuwe pup of een andere hond van de Hunneheide. Indien u start met een nieuwe pup dan kunt u kosteloos het traject opnieuw doorlopen. Dit is een vorm van garantiestelling naar u als cliënt.
De Hunneheide fokt zo zorgvuldig mogelijk. Wat u zich wel moet realiseren dat honden nu eenmaal levende wezens zijn en dat hier risico’s aan kleven. Hoe zorgvuldig we ook zijn, je kan nooit in een hond kijken.

 

-Certificaat autisme assistentiehond

U heeft met goed gevolg zowel het certificaat basis en het certificaat vervolg behaald. Inmiddels heeft de hond de medische keuring doorlopen, hieruit volgen geen belemmeringen om het laatste deel van de opleiding af te ronden.

Certificaat Autisme Assistentiehond: U leert nu een boek te lezen/schrijven.

De hond is nu minimaal 1 jaar oud, u bent al aardig een team. De hond is al door veel fases heen gegaan en wordt nu stabieler en kan training technisch meer aan.
Alle oefeningen en trucjes die u heeft aangeleerd moeten nu één geheel gaan vormen, het moeten vaardigheden worden die schijnbaar zonder moeite uitgevoerd worden. Het wordt dagelijkse kost.
In deze lessen wordt er op een steeds hoger niveau getraind en is de training geavanceerder. De oefeningen worden steeds complexer en de hond met steeds zelfstandiger leren te werken.
Alles wordt op een eerlijke en vriendelijke manier aangeleerd, zodat de hond met gemak en zelfvertrouwen zijn werk kan doen en u er optimaal uit kunt halen wat er in zit.
Dit vergt ook het nodige van u. Leven met een assistentiehond vergt een andere levensstijl dan u daarvoor waarschijnlijk gewend bent. Onderschat dat niet, dat kost ook tijd en energie.
Het goed generaliseren van alle oefeningen is een tijdrovende klus die u niet mag onderschatten.
Realiseert u zich ook dat oefeningen steeds herhaald moeten worden, anders vervaagd de vaardigheid. Vergelijk het met fietsen, u verleert fietsen echt niet snel, maar de behendigheid en de snelheid van fietsen neemt wel af als u dit niet geregeld oefent.

Na de 26e les wordt u geacht volledig te kunnen functioneren als een team.
Dan heeft u ongeveer 1,5 jaar getraind met uw hond.
Het evaluatie moment wordt op de honden school én in uw thuissituatie afgenomen.
U doet dus 2x examen voordat u volledig gecertificeerd wordt.
Na het thuisexamen krijgt u een dekje én pasje van stichting HERO.

Vaardigheden die beheerst moeten worden:

Algemeen:
- Geconcentreerd te functioneren, zonder zich te laten afleiden door mensen, dieren of dingen, plotselinge geluiden, optische verschijnselen (langsrazend verkeer, open klappende paraplu's, plotselinge muziek, e.d.) en aantrekkelijke dan wel afstotende geuren.
- Te volgen zonder te snuffelen, van de grond te (vr)eten, te markeren, te urineren, of te defecteren. Rustig te volgen bij grote drukte en in mensenmenigten;
- Schot- en vuurwerkvast te zijn en niet overmatig bang te zijn voor onweer;
Algemeen appel: Netjes meelopen met een slappe lijn; zit, zit en wacht, hier; af en blijf; staan, naast.
Apporteren, duwen, trekken, spelen met een speeltje.

 

Specifieke vaardigheden:
Kalmeren: De hond ligt tegen de geleider aan; geeft indien gewenst druk op het lichaam;  doet zijn kop op de schoot; duwt met zijn neus tegen de handen.
Duwen: de hond duwt met zijn neus tegen het been wanneer deze stress ruikt/ervaart bij de eigenaar.
Blokken: blokken door voor de cliënt te gaan staan, in situaties dat de cliënt veel stress heeft of zich in een situatie gaat begeven die veel stress veroorzaakt.
Naar Huis: De hond loopt zelfstandig de route met de cliënt naar huis.
Voor: de hond gaat voor de cliënt staan en vormt zo een buffer.
Achter: de hond gaat achter de cliënt staan en vormt zo een buffer.
Wekker: De hond maakt de cliënt wakker op een belsignaal van telefoon of wekker. Het wakker maken dan door het dekbed aftrekken en/of op bed springen en likken.
OPTIE:
Wakker maken bij een nachtmerrie:
hond op geur zetten (stress=adrenaline): - wakker maken dmv likken, duwen, dekbed wegtrekken, op bed springen.

OPTIE:
Licht aan:
De hond doet met zijn neus het licht aan.

OPTIE:
Licht uit:
De hond doet met zijn neus het licht uit.

 

TEAM TRAINING

Team training:

Team training betekent dat zowel de hond als de cliënt getraind worden.
Het team groeit gezamenlijk op, leert met en van elkaar.
Het grootste voordeel van teamtraining is dat er kennis en vaardigheden bij de cliënt worden gelegd.
De cliënt leert hoeveel tijd, energie, inzet er nodig is om een hond iets te leren. Dat het geen kunstjes zijn. Dat het ontzettend hard werken is en gepaard gaat met bloed, zweet en tranen…..
De waardering en het respect naar en voor de hond wordt dan ook veel groter.
Nog een belangrijk aspect!
Een hond spiegelt, een hond spiegelt het gedrag van de eigenaar, en dat is vaak heel confronterend.
Het trainen van de hond draagt dan ook bij aan een psychisch emotionele ontwikkeling van de cliënt. Dit stuk heeft ook zijn uitwerking op het gehele welzijn gevoel van mens en dier.

Voor een instructeur betekent dit dat hij/zij zowel mens als hond traint.
De cliënt traint de hond.
De instructeur traint de cliënt.

Doet de cliënt het goed, dan doet de hond het goed.

Doet de instructeur het goed, dan doet de cliënt het goed, dan doet de hond het goed.
Het is een samenspel, je bent elkaar nodig!
We gaan er van uit dat de hond ten allen tijde het goed wil doen.

 

Team training in groepsverband:

Er is heel bewust gekozen voor team training in groepsverband op de trainingslocatie van het KCJA.
1. Met meerdere teams kun je kijken naar elkaar, je leert ook van kijken hoe een ander het doet.

 1. Groepsproces, je bent niet alleen, er zijn meerdere cliënten die hetzelfde probleem hebben als jouw. Er ontstaat kennis uitwisseling, er ontstaan vriendschappen.
 2. De spanningsboog van de hond: Een hond heeft maar een bepaalde spanningsboog. Die kan hooguit 10-15 minuten trainen achter elkaar. Helemaal met nieuwe dingen of met geur werken. Wanneer je traint in groepsverband train je om de beurt, hierdoor krijgen de honden de kans om tussendoor uit te rusten en zijn ze weer gemotiveerd wanneer zij weer aan de beurt zijn. De kans om “overnomen” te worden is veel kleiner.
 3. Je trekt je aan elkaar op. Er zit altijd wel 1 fanatieke cliënt in de groep die het niveau omhoog trekt en de anderen uitdaagt om ook tot betere prestaties komen. Het motiveert om beter je best te doen. Het steunt wanneer er bij de ander ook het soms niet lukt.
 4. De tijd wordt vele malen efficiënter gebruikt. In dezelfde tijdspanne kun je veel meer oefeningen doen. Zonder de hond te overnemen.
 5. Je bent er letterlijk en figuurlijk even uit de sleur van iedere dag, geen dagelijkse beslommeringen, alles even loslaten en alleen maar met je hond bezig zijn. Dat werkt verfrissend en motiverend.

 

Het enige nadeel is dat je extra tijd en geld kwijt bent aan het reizen van en naar de trainingslocatie.

 

Team training thuis:
Er zijn hondenscholen die teamtraining aan huis geven. Het grootste NADEEL van thuis training:

De hond wordt “overnomen”:
Wat we hiermee bedoelen is dat de hond veel te veel onder druk wordt gezet en daardoor gaat “blokkeren” en dan niets meer wil doen.
Het lijkt zo mooi, de instructeur bij jouw thuis, in die tijdsspanne “moet” het dan allemaal gebeuren….. en daar gaat het meestal fout.
Een hond heeft maar een korte spanningsboog, team training thuis met 1 hond is dan over het algemeen niet echt effectief.
Al helemaal niet wanneer een hond nog erg jong is.

 

DE KOSTEN

De opleiding: basis, vervolg, af training assistentiehond, thuisbezoek en examens: € 10.000

De kosten van de opleiding zijn exclusief hond.

Een pup van ongeveer 16 weken oud kost € 3.500,- De pup is dan goed gesocialiseerd en kent de beginselen van de basis. 
Een hond van 1 jaar oud kost € 5.000,-. De hond van 1 jaar oud is gedragsmatig getest op geschiktheid en is medisch goedgekeurd. Er wordt dan getest op HD (Heupen), ED (Elle bogen) en ECVO (ogen). 

 

De hond kan vanaf de leeftijd van 16 weken instromen.
De maximum leeftijd van een hond is 3 jaar.

Betaling:

U betaalt de kosten van de opleiding in zijn geheel, twee weken voor de aanvang van de cursus.

Of


U kunt op basis van PGB een contract aangaan, wij kunnen u helpen met een aanvraag. Hou er rekening mee dat dit vaak een langdurige procedure is.

Indien u een pup of hond van het KCJA betrekt dan betaald deze de medische kosten van het ECVO, HD en ED onderzoek.

 

 

De eigen hond opleiden.

 Het kan ook zijn dat u al een hond heeft die mogelijk geschikt is om opgeleid te worden.
Het grote voordeel is dan dat u al een goede band heeft opgebouwd met uw hond.
Uw hond moet dan wel getest worden op geschiktheid.
Deze test kan afgenomen worden op de trainingslocatie van de Hunneheide.
Er wordt dan getest op algemeen gedrag, de hond mag niet overmatig angstig of agressief zijn tevens wordt de trainbaarheid van de hond getest.

Na de test krijgt u een eerlijk advies, of de hond geschikt is of niet.
De test en gesprek duurt ongeveer 2 uur en kost € 120

 

De keuze van een hond die moet functioneren als Assistentiehond is erg belangrijk. De hond moet voldoen aan een aantal voorwaarden.

In de eerste plaats moet de hond medisch gezond zijn. Daarnaast moet de hond stabiel zijn en over voldoende werkdrift bezitten. Met werkdrift wordt bedoeld dat de hond graag werkt voor de baas. Een Assistentiehond moet soms ook ‘s nachts alarmeren. Dit vergt veel van een hond; lang niet iedere hond is hier geschikt voor. De hond moet beschikken over een goede neus en deze van nature graag gebruiken. De hond moet ook goed stressbestendig zijn. Gedragsveranderingen en veel stress hebben invloed op een hond. Deze gedragsveranderingen en/of stress kunnen soms beangstigend zijn voor een hond. Een hond moet hiermee om kunnen gaan, uiterst stabiel zijn, en vasthoudend in zijn alarmeren. Het mag duidelijk zijn dat lang niet iedere hond geschikt is voor deze opleiding.

Aanmelden

Hiernaast vind u het formulier waarmee u een praktische indicatie kunt aanvragen. U kunt onderstaand document downloaden, invullen en als word document opsturen naar vragen@dehunneheide.nl 

 

PRAKTISCHE INDICATIE AUTISME ASSISTENTIEHOND
Word – 51,4 KB 571 downloads