Blindengeleidehond

WAT MOET IK DOEN OM VOOR EEN GELEIDEHOND IN AANMERKING TE KOMEN?

  1. U hebt een schriftelijke verklaring nodig van de oogarts. Daarin staat een visusverklaring, deze is ondertekend door de oogarts. Uit deze verklaring moet blijken dat er sprake is van blindheid of van maatschappelijke blindheid.
  2. Er is een medische indicatie stelling opgesteld door een regionaal centrum voor blinden en slechtzienden (Visio of Bartimeus). Uit de medische indicatie stelling moet blijken dat de verzekerde niet kan volstaan met andere (goedkopere) hulpmiddelen voor de gestelde hulpvragen.
  3. Een hondenschool die assistentiehonden op mag leiden, is aangesloten bij de ADEu (Assistence Dog Europe) en/of het IGDF (International Guide Dog Federation), geeft een praktische indicatie. Deze praktische indicatie wordt opgesteld samen met u. Hier voor is een intake gesprek bij u thuis nodig.
  4. Alle documenten worden verzameld en gestuurd naar de hondenschool van uw keuze. De documenten moeten positief beoordeeld zijn voor de aanvraag van een adl-hulphond. De hondenschool die de praktische indicatie heeft afgegeven levert alle stukken in bij de Wanneer alle stukken zijn verzonden naar de zorgverzekeraar wordt die bewuste mail doorgestuurd naar de aanvrager. Zo blijft het proces transparant.
  5. Binnen 10 werkdagen geeft de zorgverzekeraar antwoord. Er zijn dan 3 mogelijkheden: of de aanvraag wordt afgewezen, of er wordt gevraagd naar aanvullende informatie, of de aanvraag wordt
  6. Indien de zorgverzekeraar akkoord gaat met het verstrekken van een geleidehond, krijgt u (de eindgebruiker) een machtiging. Ook de hondenschool krijgt bericht van goedkeuring.
  7. Zodra de machtiging binnen is kan de hondenschool starten met het leveren van een Dit gaat uiteraard in overleg met u. De hondenschool levert de hond “compleet”, met dekje; tuig; kussen; lijn; halsband; voer- en drinkbak; 1e zak voer. De hondenschool kan met de machtiging het geld declareren bij de zorgverzekeraar. U heeft verder geen betalingsverplichtingen aan de hondenschool.
  8. De hondenschool geeft aan de zorgverzekeraar door wanneer de geleidehond is geplaatst. U krijgt maandelijks of per kwartaal een bedrag van de zorgverzekeraar om uw hond te onderhouden. U moet de hond ook verzekeren, dit is verplicht.

WIE MAG EEN ASSISTENTIEHOND AANVRAGEN?
Iedereen die recht denkt te hebben op een assistentiehond. Er wordt GEEN onderscheid gemaakt naar ras, geaardheid, geslacht, religie. Iedere aanvraag en de aanvrager wordt met respect en waardigheid behandeld.

 

VAN WIE IS DE GELEIDEHOND?
BRUIKLEEN:
De meeste geleidehonden worden in bruikleen gegeven. Dat houdt in dat de hond in principe eigendom blijft van de hondenschool. De hond is gemiddeld 6 jaar aan het werk en gaat daarna met pensioen (tussen 8 en 10 jaar oud). Er wordt een bruikleenovereenkomst getekend. De bruikleenovereenkomst is opgesteld door de zorgverzekeraar en is verplicht.

De bruikleenovereenkomst behartigd de belangen van de eindgebruiker, van de geleidehond en van de hondenschool. NOOT: Een geleidehond kan NOOIT zomaar afgepakt worden, dit is een grote angst onder eindgebruikers.

WAT GEBEURT ER MET DE HOND ALS HIJ MET PENSIOEN GAAT?
De hondenschool en de eindgebruiker gaan met elkaar in overleg wat de wensen en mogelijkheden zijn voor de hond die met pensioen gaat. Het kan zijn dat de hond gewoon bij de eindgebruiker blijft, en dat er een nieuwe geleidehond naast komt. Soms is dat niet mogelijk. Dan wordt er een goede plek gezocht voor de hond. Dit gaat uiteraard in overleg met de eindgebruiker en de hondenschool. De hondenschool blijft verantwoordelijk voor de hond tot zijn dood.


MAG IK ZELF EEN HOND UITZOEKEN?

JA en NEE:
JA:
Het is heel belangrijk dat u de juiste click hebt met de hond, dit noemen we het MATCHEN. Hier bij wordt heel zorgvuldig gekeken welke hond en wat voor hond het beste bij u past. Er wordt geluisterd naar uw wensen en besproken wat mogelijk is. U maakt kennis met een aantal honden die geschikt zijn. Daar kan een keuze uit gemaakt worden. Het kan ook zijn dat u een specifieke wens / voorkeur heeft voor een bepaald ras. Dan kan er een pup aangeschaft worden die geschikt is en opgeleid worden. Hou er dan wel rekening mee dat de levertijd veel langer is, immers de opleiding duurt bijna 2 jaar.

NEE: Er kan veel in overleg, maar niet alles. Zo zijn lang niet alle rassen geschikt om opgeleid te worden tot blindengeleidehond. Die keuze is dus beperkt.
De hondenschool behoudt zich het recht voor om de juiste match te maken, u mag vertrouwen op de expertise van de hondenschool. De hondenschool is de eindverantwoordelijke voor het succesvol plaatsen van een geleidehond, en wil graag dat alle partijen tevreden zijn. 

HOE LANG DUURT HET VOORDAT IK EEN GELEIDEHOND HEB?

Om de 5-6 maanden worden er pups geselecteerd om opgeleid te worden tot geleidehond. Er zijn voortdurend honden in opleiding, variërend in leeftijd en de graad van opleiding. Het hangt af van de juiste match met de hond hoe lang deze nog doorgetraind moet worden. Het kan zijn dat er al een hond helemaal klaar is. Dan kan de levering heel snel gaan. Hou ook rekening met de tijd die de aanvraag voor de machtiging kost. Dit duurt ook vaak wel 4-6 maanden. Wanneer u een vervangende geleidehond nodig hebt, dan vraagt u een jaar voor het pensioen van de oude geleidehond een nieuwe geleidehond aan. Een aanvraag voor een vervangende geleidehond krijgt voorrang.

 

ORIENTATIE EN MOBILITEIT?

Voor dat u met een geleidehond aan het werk kan moet u met een stok kunnen lopen. Zowel voor de mobiliteit als voor de oriëntatie. Wanneer iemand goed met een stok kan lopen en een goed oriëntatie vermogen heeft kan er gestart worden met het trainen met een dogsim. Een dogsim is een simulator die een geleidehond nabootst. De training met een dogsim gebeurd in samen werking met een O&M specialist (Oriëntatie en Mobiliteit). De O&M specialisten zijn in Nederland verbonden aan “De Koninklijke Visio” of “Bartimeus”. Wanneer het lopen met een dogsim goed gaat, kan er gestart worden met een geleidehond.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN STOKLOPEN EN EEN GELEIDEHOND?

Met stoklopen zoek je de obstakels op, dit is vaak intensief en vermoeiend. Met name in gebieden met veel obstakels als paaltjes, varkensruggen, reklame borden. Dan is er nog het nadeel met overhangende obstakels, zoals takken, laag dak, vlaggen, etc. Een stok detecteert deze niet, daar loop je tegenaan met alle gevolgen van dien.
Met een hond lopen: Een hond ontwijkt alle obstakels, u hoeft dus niet meer te zoeken naar de obstakels. U moet de hond volgen. De hond wordt ook getraind op de obstakels boven u. De hond moet een doorgang zoeken van 1 meter breed en 2 meter hoog. Het moeilijkste om met een hond te lopen is dat u volledig op hem moet vertrouwen. Zeker met restvisus is dat soms lastig.
Er is nog een groot voordeel aan een hond, een hond kan ook ZOEK OPDRACHTEN uitvoeren.
Een ZOEK opdracht is deels een stuk oriëntatie. Voorbeelden van een zoek opdracht: ZOEK DEUR, ZOEK BANK, ZOEK PAAL, ZOEK BALI, etc. Een hond kan dus een gedeelte oriëntatie doen, maar niet alles! In de eerste plaats heeft een hond een mobiliteitsfunctie. De geleidehond moet je veilig langs obstakels lijden.

 

EEN HOND KAN NIET DE SNELHEID VAN HET VERKEER INSCHATTEN!!!
VEILIG OVERSTEKEN BLIJFT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GELEIDEHOND GEBRUIKER.

 

HOE ZIT HET MET MIJN OPLEIDING OM TE LEREN WERKEN MET DE GELEIDEHOND?

In de eerste plaats is de juiste match heel belangrijk. Wanneer er een goede match is gevonden wordt er gestart met het opbouwen van een band. Dit gebeurd nog voor dat er een hond geplaatst wordt. Een band opbouwen voor dat de hond geplaatst wordt is belangrijk. Dan verloopt de plaatsing voor iedereen soepeler. Band opbouwen gebeurd door geregeld contact te hebben met elkaar. Dan is de hond nog niet afgetraind!.
Ook is geur heel belangrijk voor een hond, we vragen dan ook geregeld een lap (oude handdoek of theedoek of iets dergelijks) met de eigen geur op te sturen. Die “geurlap” wordt bij de hond gelegd. Voor de hond bestaat de wereld voor 80% uit geur. De hond wordt ingeprent op de geur van de toekomstige eindgebruiker. De hond “(her)kent” de eindgebruiker dan al heel goed.

TRAINING: Dit is afhankelijk van de (on)mogelijkheden van de eindgebruiker. Indien mogelijk wordt de eindgebruiker zo vroeg mogelijk betrokken bij de training. Na dat er een match is gevonden gaat u trainen met de hond. Dat gebeurd op de trainingslocatie. Zodra de hond nagenoeg “klaar” is volgt er een trainingsperiode van 2x 5 dagen aaneengesloten. U verblijft dan in een B&B vlak bij de trainingslocatie. Vanuit Stichting HERO wordt vervoer geregeld van en naar uw verblijfslocatie.
Aan het einde van de 2 weken is er een 1e examen / toets om te bekijken of de hond al geplaatst kan worden. Indien dit goed gaat wordt de hond geplaatst en gaat de “thuis” training van start. Dan worden de routes geoefend met u. U wordt geacht 4 routes goed te kennen, dit kunt u trainen met O&M trainers van Visio of Bartimeus.  
Niet alleen de hond moet getraind worden, u ook!. Er moet afstemming plaats vinden, en bij de een gaat dat gemakkelijker dan bij de ander. U leert hoe met de hond om te gaan, hoe de hond te verzorgen, hoe problemen op te lossen. Hoe goed getraind ook een blindengeleidehond is in de eerste plaats hond, met al zijn goede en minder goede eigenschappen.


Aanvragen

Hiernaast vind u het formulier waarmee u een praktische indicatie kunt aanvragen. Deze hebben wij van u nodig voor de aanvraag bij de zorgverzekeraar. U kunt onderstaand document downloaden, invullen en als word document opsturen naar vragen@dehunneheide.nl 

 

PRAKTISCHE INDICATIE BLINDENGELEIDE HOND
Word – 45.0 KB 4 downloads