Diabetes assistentiehond

Een Diabetes Assistentiehond wordt opgeleid in teamtraining. De opleiding bestaat uit 3-4 delen. Deze zijn hieronder weergegeven. 

Een Diabetes Assistentiehond wordt ingezet voor mensen met Diabetes Type1 die hypo un-awereness hebben en of allergisch zijn voor de lijm van sensor etc. 

 

Certificaat Pup 8-14/16 weken oud

De eerste 4 maanden van het leven van een pup zijn ontzettend belangrijk. Dit is de periode waarin de blauwdruk voor het leven van de pup wordt gemaakt. In die periode wordt de basis van de pup gelegd. Gebeurd dit goed, dan heb je daar een leven lang plezier van. Gaat het in deze fase fout en loopt de pup een trauma op dan heb je hier de rest van het leven last van.
Voor mensen die een assistentiehond in teamtraining op willen leiden is het een verplichting dat de pup tot de leeftijd van 14/16 weken opgeleid wordt door instructeurs van de Hunneheide.


Waarom moet dit?
Er zijn heel veel goede hondentrainers onder de mensen die een assistentiehond nodig hebben, die prima een hond kunnen trainen. Echter een ieder die een assistentiehond nodig heeft, heeft ook zo zijn beperkingen. De kans voor een pup om in de zo ontzettend belangrijke periode een trauma op te lopen is heel groot. Om dat te voorkomen wordt deze intensieve periode gedaan door ervaren instructeurs. In de periode van 8-14/16 weken oud kan een aanstaande baas wel wekelijks komen trainen en band opbouwen. Maar de pup blijft op de Hunnenheide of bij een instructeur thuis.

De pups worden optimaal gesocialiseerd en getraind in de basis vaardigheden van o.a. netjes meelopen aan de lijn, zit, af, blijf, trekken (beginsel), duwen (beginsel), apporteren (beginsel), positieve inprenting HYPO geur.

Met 14/16 weken oud is uw pup nagenoeg zindelijk en slaapt hij de gehele nacht door. We leren de hond op positieve manier dat de bench zijn veilige plek is en dat hij hier zijn rust in kan pakken.
In een nieuwe omgeving kan het best zijn dat een pup nog een keer een ongelukje heeft, dat is normaal, hou daar rekening mee.

Ook voor mensen die opzien om de eerste weken van het leven een pup te socialiseren is er een mogelijkheid dat wij dit voor u doen. U weet dan zeker dat u een goed start krijgt met uw pup. Ook van u wordt verwacht dat u mee traint met de puppycursus 1x per week en dat u zelf leert en een band opbouwt met uw pup.

De kosten voor een pup zijn € 2.000,- + de kosten voor de eerste 6-8 weken training zijn € 1.500,-
Daarbij zit inbegrepen de lessen van de puppycursus.

Waarom moet dit zoveel geld kosten?

In de periode van 8-14/16 weken leert de pup ongelooflijk snel. Deze eerste socialisatiefase is ontzettend belangrijk. In deze fase vindt de inprenting plaats waar de pup de rest van zijn leven gemak of last van heeft. De goede en positieve dingen die de pup aanleert maken de pup op latere leeftijd een fijne, open, goed gesocialiseerde hond.

De verkeerde dingen, trauma’s die de pup aanleert of overkomen op jonge leeftijd blijven deze de rest van zijn leven, ook als volwassen hond, achtervolgen.

Trauma’s die in de eerste socialisatie opgelopen zijn manifesteren zich soms pas met 7-8 maanden, in eerste instantie wordt er gedacht dat het allemaal wel meevalt. Vaak pas op latere leeftijd is de volledige schade zichtbaar. Dit is dus een cruciale periode in de leven van een hond. Om de basis goed te leggen is het belangrijk om hier uiterst zorgvuldig en professioneel mee om te gaan. Dit is de reden dat instructeurs van de Hunneheide de pups in die leeftijd opvoeden.

Dit is ook een zeer intensieve periode die ook veel vergt van een instructeur (en zijn / haar gezinssituatie!)

De pup blijft in huis bij de instructeur. Deze heeft dan ook 24 uur per dag zeven dagen in de week de verantwoordelijkheid over deze pup. Trainen gebeurt niet alleen een uurtje buitenshuis, het trainen gaat de hele dag door. Op deze wijze ligt er een stabiele basis wanneer de pup 14/16 weken oud is.

 

Puppy training: U leert de letters van het alfabet aan.
6-7 lessen over een periode van 6-7 weken.
De puppytraining vindt plaats wanneer de pup in de leeftijd is van 7/8 weken oud tot en met 14/16 weken oud. De pup verblijft in de leeftijdsfase op de Hunneheide of in de normale woonomgeving van de instructeur. Tijdens de puppy training, die 1x per week is, traint de cliënt met de pup, onder begeleiding van instructeur(s). Op deze wijze wordt er kennis gelegd bij de cliënt, wordt er een band gesmeed tussen pup en cliënt. Onder deskundige begeleiding leert de pup de cliënt kennen en begrijpen. Tijdens week 14/16 wordt de pup geplaatst bij de cliënt.

LET OP: Er worden geen pups of honden geplaatst in de maand december. Dit in verband met het oplopen van mogelijke trauma’s rondom oud en nieuw. Pas in de 2e week van januari worden er honden of pups geplaatst.

Certificaat Basis Assistentiehond

Indien een hond al 1 jaar is of ouder (maximaal 3 jaar oud) bij de aanvang van de basistraining, dan wordt de hond eerst medisch gekeurd voor de aanvang van de certificaat basis cursus assistentiehonden.

Indien u een pup bij ons vandaag heeft dan heeft u de puppycursus al doorlopen en kent de hond al een aantal basisvaardigheden. Deze basisvaardigheden worden nu extra bevestigd en uitgebouwd. Daarnaast blijft socialiseren een must. En generaliseren is hier het grote toverwoord. Dat zult u nog vaak tegenkomen.

Certificaat Basis training assistentiehond: U leert woorden te maken met de letters.
10 lessen over een periode van 3 maanden, gemiddeld om de week les.
Minimaal 80% aanwezig zijn en actief meedoen vereist.
Afronden met een examen.
Vanaf week 14/16 wordt er gestart met de basis training. Ook volwassen honden die met een opleiding starten beginnen bij de basis. Dit gaat in de vorm van TEAM training. Er doen minimaal 2 teams mee en maximaal 6 teams mee in één groep.

In de basis training leert u over hondengedrag, de basis appel voering, hoe leert een hond. Wat is mijn eigen inwerking. Een hond opleiden is geen eenvoudige taak. Er komt veel bij kijken, daarbij werkt een hond als een spiegel, dit heeft een psychologisch effect wat u niet mag onderschatten.
Voor een kynologisch instructeur geldt: een hond trainen is niet moeilijk, een mens trainen….. dat is pas moeilijk. In de basis cursus krijgt u ook theorie die aan de hand van power point gegeven worden. De meeste trainingen zullen worden gefilmd en deze worden in een groepsapp gedeeld zodat een ieder die weer na kan kijken en hier van kan leren.

U heeft met de groep 3 lesuren achter elkaar. Zorg dat u op tijd komt, de kantine is altijd een half uur van te voren open en de koffie en thee staan klaar. Het is fijn om op tijd te starten dan wordt er zo min mogelijk tijd verspeelt.

Voor iedere 3 uur fysieke les is er ook 1 uur extra met online ondersteuning. Dit gaat via een groepsapp. Op de training wordt u geleerd wat u moet doen en oefenen thuis. U wordt geacht dit thuis te gaan trainen. Van die trainingen maakt u filmpjes. Zo kan de instructeur u ook deels thuis begeleiden. Daarmee wordt langdurig fouten trainen voorkomen. U deelt uw filmpjes in een groepsapp, alle teams doen dat. Op de filmpjes krijgt een ieder feedback. Daar leer je heel veel van. Ook de trainingsfilmpjes worden hierop gedeeld. Zodat je thuis nog rustig na kunt kijken hoe de oefening ook al weer moest.

Vaardigheden die aangeleerd worden:
Algemeen appel: Netjes meelopen met een slappe lijn; zit, zit en wacht, hier; af en blijf; staan, naast

Apporteren, duwen, trekken, Spelen met een speeltje,

Oefening met GEUR: walnoot (en hypo voor mensen met diabetes)
De laatste les van de basistraining is een examen.

Deze moet u minimaal met een 7 behalen om door te kunnen naar de Certificaat vervolg training

Certificaat vervolg

Inmiddels heeft u het certificaat van de basis cursus behaald en mag u starten met het certificaat voor de vervolg. U kent inmiddels de werkwijze en hoe er getraind wordt. Het grote verschil met de basis cursus is dat er nu geen theorie meer gegeven wordt. U gaat nu de 3 uur volmaken met praktijk trainen.
Het kan zijn dat uw hond op de leeftijd is van rond de 7 maanden, de 2e gevoelige periode. Ook nu is socialiseren wederom belangrijk en het blijven generaliseren van alle oefeningen. Dit blijft terugkomen, is intensief maar uiterst belangrijk.

 

Certificaat Vervolg training: U leert zinnen te maken met de woorden.
8 lessen over een periode van 4 maanden. Gemiddeld 1x per 2-3 weken les.
Geen theorie meer, alleen praktijk, afsluiten met een examen.
 
Tijdens de vervolgtraining worden de oefeningen van de basis training verder uitgebreid en in moeilijkheidsgraad opgebouwd. Waar mogelijk integreert u de oefeningen zoveel mogelijk in uw thuissituatie en in het dagelijks leven. Generaliseren is hierbij het toverwoord.
In de lessen leert u steeds weer nieuwe toepassingen (generaliseren) van de basis beginselen.
Vergelijk het met lezen en schrijven. In de puppycursus leert u de letters te herkennen. In de basis cursus maken we van losse letters woorden.
In de vervolg training leert u met de woorden zinnen te maken.
De meeste honden kunnen tussen de 8-10 maanden al goed de hypo geur verwijzen.
Indien de hypogeur goed gegeneraliseerd is kan er gestart worden met de hyper geur.
De hypo geur heeft zijn eigen verwijzing, de hyper geur heeft dus een andere verwijzing dan de hypogeur.
Naast de oefeningen uit de training van de basis komen er nieuwe oefeningen bij. Dit is afhankelijk voor welke specialisatie de hond wordt opgeleid.

 

Vaardigheden die aangeleerd worden:

Algemeen appel: Netjes meelopen met een slappe lijn; zit, zit en wacht, hier; af en blijf; staan, naast

Apporteren, duwen, trekken, spelen met een speeltje,

De laatste les van de vervolg training assistentiehond is een examen.
Deze moet u minimaal met een 7 behalen om door te kunnen naar de Certificaat specialisatie assistentiehond (Diabetes Assistentiehond, Autisme assistentiehond, Blindengeleidehond, combinatie: Diabetes en geleidehond).

 

Medische keuring:

Wanneer de hond de leeftijd heeft van 1 jaar oud, dan volgt de medische keuring.
De medische keuring is de ECVO test (ogen), daarna de elle bogen (ED) en de heupen HD).
De Hunneheide laat de ECVO test doen in Drachten bij een gespecialiseerde dierenarts. De ED en HD foto’s worden genomen door Remco van ’t Hof van het dierenziekenhuis Assen. De foto’s worden dan doorgestuurd van Bernadette van Rijssen van de faculteit van Gent (België). Mevrouw van Rijssen stuurt dan weer de uitslag met de bijbehorende certificaten naar de Hunneheide.

LET OP! Indien u een pup van ons heeft gekocht en het tijdens de medische keuring mocht blijken dat de hond medisch NIET GOED gekeurd wordt, dan heeft u recht op een nieuwe pup of een andere hond van de Hunneheide. Indien u start met een nieuwe pup dan kunt u kosteloos het traject opnieuw doorlopen. Dit is een vorm van garantiestelling naar u als cliënt.
De Hunneheide fokt zo zorgvuldig mogelijk. Wat u zich wel moet realiseren dat honden nu eenmaal levende wezens zijn en dat hier risico’s aan kleven. Hoe zorgvuldig we ook zijn, je kan nooit in een hond kijken.

Certificaat Diabetes Assistentiehond

Certificaat Diabetes Assistentiehond: U leert nu een boek te lezen/schrijven.

De hond is nu minimaal 1 jaar oud, u bent al aardig een team. De hond is al door veel fases heen gegaan en wordt nu stabieler en kan training technisch meer aan.
Alle oefeningen en trucjes die u heeft aangeleerd moeten nu één geheel gaan vormen, het moeten vaardigheden worden die schijnbaar zonder moeite uitgevoerd worden. Het wordt dagelijkse kost.
In deze lessen wordt er op een steeds hoger niveau getraind en is de training geavanceerder. De oefeningen worden steeds complexer en de hond met steeds zelfstandiger leren te werken.
Alles wordt op een eerlijke en vriendelijke manier aangeleerd, zodat de hond met gemak en zelfvertrouwen zijn werk kan doen en u er optimaal uit kunt halen wat er in zit. Dit vergt ook het nodige van u. Leven met een assistentiehond vergt een andere levensstijl dan u daarvoor waarschijnlijk gewend bent. Onderschat dat niet, dat kost ook tijd en energie. 

Ook in de nacht zult u moeten trainen en vaardigheden aan moeten leren, anders gaat de hond straks s’ nachts niet verwijzen.

Het goed generaliseren van alle oefeningen is een tijdrovende klus die u niet mag onderschatten.
Realiseert u zich ook dat oefeningen steeds herhaald moeten worden, anders vervaagd de vaardigheid. Vergelijk het met fietsen, u verleert fietsen echt niet snel, maar de behendigheid en de snelheid van fietsen neemt wel af als u dit niet geregeld oefent.

Na de 8e les wordt u geacht volledig te kunnen functioneren als een team.
Dan heeft u ongeveer 1,5 jaar getraind met uw hond.
Het examen wordt op de honden school én in uw thuissituatie afgenomen.
U doet dus 2x examen voordat u volledig gecertificeerd wordt.
Na het thuisexamen krijgt u een dekje én pasje van stichting HERO.

 

Vaardigheden die beheerst moeten worden:

Algemeen:
- Geconcentreerd te functioneren, zonder zich te laten afleiden door mensen, dieren of dingen, plotselinge geluiden, optische verschijnselen (langsrazend verkeer, open klappende paraplu's, plotselinge muziek, e.d.) en aantrekkelijke dan wel afstotende geuren.
- Te volgen zonder te snuffelen, van de grond te (vr)eten, te markeren, te urineren, of te defecteren. Rustig te volgen bij grote drukte en in mensenmenigten;
- Schot- en vuurwerkvast te zijn en niet overmatig bang te zijn voor onweer;
Algemeen appel: Netjes meelopen met een slappe lijn; zit, zit en wacht, hier; af en blijf; staan, naast.
Apporteren, duwen, trekken, spelen met een speeltje.
Verwijzen van GEUR: walnoot, hypo en Hyper

Denk goed na welke alarmeer methode u kiest (zie hieronder). Dit is een VERPLICHT onderdeel om te kunnen slagen voor het examen.

De hond moet in staat zijn om mensen in de omgeving te waarschuwen als de cliënt in coma raakt. Kies 1 van de 2 opties.

Dit moet hij kunnen door middel van:
waarschuwen van mensen in huis (help).
De hond gaat naar het dichtstbijzijnde persoon in huis en waarschuwt deze door middel van een verwijzing, b.v. tikken met zijn neus tegen het been
bediening / alarmsysteem: verbonden met een alarm centrale

Kosten van de opleiding

Kosten van de opleiding

PUP + Certificaat pup: € 4.000,-

De kosten voor een pup zijn € 2.500,- + de kosten voor de eerste 6-8 weken training zijn € 1.500,-
Daarbij zit inbegrepen de lessen van de puppycursus.

 

De opleiding: basis, vervolg, af training assistentiehond, thuisbezoek en examens: € 10.000

De kosten van de opleiding zijn exclusief hond.

De hond kan vanaf de leeftijd van 16 weken instromen.
De maximum leeftijd van een hond is 3 jaar.

Betaling:

U betaalt de kosten van de opleiding in zijn geheel, twee weken voor de aanvang van de cursus.

 

Medische keuring:

Wanneer de hond de leeftijd heeft van 1 jaar oud, dan volgt de medische keuring.
De medische keuring is de ECVO test (ogen), daarna de elle bogen (ED) en de heupen HD).
De Hunneheide laat de ECVO test doen in Drachten bij een gespecialiseerde dierenarts. De ED en HD foto’s worden genomen door Remco van ’t Hof van het dierenziekenhuis Assen. De foto’s worden dan doorgestuurd van Bernadette van Rijssen van de faculteit van Gent (België). Mevrouw van Rijssen stuurt dan weer de uitslag met de bijbehorende certificaten naar de Hunneheide.

 

LET OP! Indien u een pup van ons heeft gekocht en het tijdens de medische keuring mocht blijken dat de hond medisch NIET GOED gekeurd wordt, dan heeft u recht op een nieuwe pup of een andere hond van de Hunneheide. Indien u start met een nieuwe pup dan kunt u kosteloos het traject opnieuw doorlopen. Dit is een vorm van garantiestelling naar u als cliënt.
De Hunneheide fokt zo zorgvuldig mogelijk. Wat u zich wel moet realiseren dat honden nu eenmaal levende wezens zijn en dat hier risico’s aan kleven. Hoe zorgvuldig we ook zijn, je kan nooit in een hond kijken.

 

DATA OPLEIDING ASSISTENTIEHOND

VRIJDAG VAN 13.00-16.00 UUR

LOCATIE: De Hunneheide, Zeijerweg 32, 9487TB Ter Aard

Data:

1   05-03-2021
2   19-03-2021
3   02-04-2021
4   16-04-2021
5   30-04-2021
6   14-05-2021
7   28-05-2021
8   11-06-2021
9   25-06-2021 Evaluatiemoment

zomerstop

10   03-09-2021
11   24-09-2021
12   08-10-2021
13   29-10-2021
14   12-11-2021
15   03-12-2021
16   03-12-2021
17   17-12-2021
18   14-01-2022 Evaluatiemoment

19   04-02-2022
20   04-03-2022
21   25-03-2022
22   15-04-2022
23   06-05-2022
24   27-05-2022
25   17-06-2022
26   08-07-2022

Eindexamen bij jou thuis

Aanmelden

Hiernaast vind u het formulier waarmee u een praktische indicatie kunt aanvragen.  U kunt onderstaand document downloaden, invullen en als word document opsturen naar vragen@dehunneheide.nl 

 

PRAKTISCHE INDICATIE DIABETES ASSISTENTIE HOND
Word – 50,6 KB 467 downloads