Visie & Missie


Visie:

Het opleiden van assistentiehonden zoals Blindengeleidehonden, ADL-Hulphonden, Diabetes Assistentiehonden en Autisme Assistentiehonden. De Blindengeleidehonden én de ADL-Hulphonden worden deels vergoed door de zorgverzekeraar. Echter dit budget is niet toereikend. De Diabetes Assistentiehonden én de Autisme Assistentiehonden worden helemaal niet vergoed. Het is de insteek hier fondsen voor te werven. De vraag naar Autisme Assistentiehonden wordt alleen maar groter.

De ontwikkeling van honden in de zorg verder te professionaliseren. Wereldwijd is er een professionaliseringsslag aangaande deze ontwikkeling. Stichting Hero is uniek met haar concept om jongeren en volwassenen tussen de 16-45 jaar te trainen (therapieën) met honden. En deze honden weer in te zetten om assistentie honden op te leiden.
Daarbij gaan we ons specifieker richten op jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), om deze jongeren weer deel te laten nemen aan de maatschappij met de insteek dat zij zelfredzaam worden en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

 

Stichting Hero combineert de twee groepen: de jongeren worden getraind met oudere sociaal vaardige honden. Deze honden leven op de boerderij waar Stichting Hero is gevestigd. Door de training (het spiegelen met honden) leren de jongeren veel over zichzelf, maar ook leren ze hoe ze een hond moeten trainen. Deze trainingsvaardigheden worden weer ingezet om assistentie honden op te leiden. De jongeren helpen dus mede de assistentie honden op te leiden, een win-win situatie voor vele partijen.

Verbinding: Stichting HERO krijgt steeds meer cliënten die een assistentiehond hebben, daarnaast komen er ook steeds meer vrijwilligers. De nieuwe kantine en trainingsruimte lenen zich ook voor evenementen zoals een benefietavond, maar ook kookworkshops, of line dansen voor mensen met een handicap of ASS. Het is een nieuwe ontwikkeling die “vanzelf” is ontstaan. Die de informele sfeer van Stichting HERO kenmerkt en weer geeft. Er is veel eenzaamheid, bij jongeren, bij volwassenen en bij mensen met ASS en mensen met een handicap al helemaal. Stichting HERO wil graag een verbinding maken met die mensen om ook eenzaamheid tegen te gaan.

 

Missie:

Stichting HERO gaat zich met name richten op die assistentiehonden die andere organisaties niet kunnen opleiden. Zoals de combinatie Diabetes Assistentiehond én Blindengeleidehond. De komende jaren zullen er in het nieuwe onderkomen meer opleidingen starten voor Diabetes Assistentiehond. En de Stichting gaat zich richten op de autisme Assistentiehond.
Deze opleidingen starten in het najaar van 2020.

De gloednieuwe en gebruiksvriendelijke website moet zorgen voor meer bekendheid voor Stichting HERO.

Het uitbreiden van activiteiten die voor verbinding zorgen en tegen eenzaamheid strijden.
Zoals het organiseren van activiteiten voor jong en oud met of zonder beperking. Activiteiten kunnen dan zijn: puppy’s knuffelen, broodjes bakken, gezamenlijk koken, gezamenlijk eten, dansavond, schilderworkshop, kaartavond, etc.

Beleidsplan: U kunt het beleidsplan hieronder downloaden.

Stichting HERO 2020 2022 Beleidsplan
PDF – 314,6 KB 559 downloads