Vermogen Stichting 


Vermogensbeheer

Het bestuur van Stichting Hero bestaat uit 3 natuurlijke personen, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Alle bestuurders hebben een gezamenlijke bevoegdheid met de andere bestuurders. Bestuurders hebben geen meerderheid in de zeggenschap over het vermogen van de stichting. Een bestuurder kan hierdoor niet over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is (beschikkingsmachtcriterium). De onafhankelijke besluitvorming wordt hierdoor gewaarborgd.

 

Gelden verwerven 

De stichting zal op de volgende manieren gelden verwerven.

  • Benefiet avonden organiseren.
  • Schilderijen veilen
  • Aanvragen bij fondsen zoals Oranje Fonds, Staatsloterij
  • Acties ondernemen om gelden vanuit het publiek te verwerven, dit is heel breed, dat kan van collecteren tot speelgoedknuffels verkopen zijn.
  • Via de website kan men online doneren.
  • Via erfenissen en legaten.

 

Indien Stichting HERO stopt (opheffing), dan zal bij een batig liquidatiesaldo, het volledige bedrag worden besteed aan een ANBI organisatie met een soortgelijk doel. 

 

Jaarverslagen: zie hieronder de pdf die u kunt downloaden

Jaarverslag 2019
PDF – 2,9 MB 392 downloads
Jaarverslag 2018
PDF – 3,1 MB 321 downloads
Jaarverslag 2017
PDF – 2,7 MB 317 downloads
Jaarverslag 2016
PDF – 2,6 MB 365 downloads
Jaarverslag 2015
PDF – 2,6 MB 332 downloads
Notariele Akte HERO
PDF – 4,9 MB 316 downloads