Wie betaald de hond?


Wettelijk is vastgelegd dat er 3 "soorten" assistentiehonden vergoed mogen worden vanuit de basis verzekering voor de zorg. 

De assistentiehond moet dan een significante meerwaarde hebben voor de cliënt. 

De assistentiehonden die op dit moment vergoed mogen worden door de zorgverzekeraar zijn:

1. De Blindengeleidehond
2. De ADL-Hulphond (voor mensen met een motorische beperking)
3. Een Auditieve Assistentiehond. 

Alle andere "soorten" assistentiehonden of therapie honden worden NIET vergoed vanuit de zorgverzekeraar. 

 

Het wil een enkele keer gebeuren dat de gemeente (WMO) een assistentiehond vergoed. Niet zijnde de Blindengeleidehond, ADL-Hulphond, Auditieve Assistentiehond. 

Iedere gemeente kent hierin zijn eigen beleid, waardoor er per gemeente grote verschillen zijn. 

 

Indien u een assistentiehond nodig heeft en deze niet valt onder de bovenstaande regelingen dan zult u zelf het budget bij elkaar moeten sparen, acties op moeten zetten, fondsen aan moeten schrijven. 
Op dit moment heeft Stichting HERO nog geen fonds waaruit dit eventueel bekostigd zou kunnen worden.