Wie betaald de hond?

DE KOSTEN VOOR EEN AUTISME ASSISTENTIEHOND

De opleiding voor autisme assistentiehond, thuisbezoek en examens: € 10.000

De kosten van de opleiding zijn exclusief hond.

De hond kan vanaf de leeftijd van 16 weken instromen.
De maximum leeftijd van een hond is 3 jaar.

Betaling:

U zult zelf het budget uit eigen middelen moeten betalen. Of bij elkaar moeten sparen door acties op te zetten, eventueel fondsen aan moeten schrijven. 

Of

U kunt op basis van PGB of via niet gecontracteerde zorg een contract aangaan, wij kunnen u helpen met een aanvraag.

Hou er rekening mee dat dit vaak een langdurige procedure is.


Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Wettelijk is vastgelegd dat er 3 "soorten" assistentiehonden vergoed mogen worden vanuit de basis verzekering voor de zorg. 

De assistentiehond moet dan een significante meerwaarde hebben voor de cliënt. 

De assistentiehonden die op dit moment vergoed mogen worden door de zorgverzekeraar zijn:

1. De Blindengeleidehond
2. De ADL-Hulphond (voor mensen met een motorische beperking)
3. Een Auditieve Assistentiehond. 

Alle andere "soorten" assistentiehonden of therapie honden worden NIET vergoed vanuit de zorgverzekeraar. 

 

Het wil een enkele keer gebeuren dat de gemeente (WMO) een assistentiehond vergoed. Niet zijnde de Blindengeleidehond, ADL-Hulphond, Auditieve Assistentiehond. 

Iedere gemeente kent hierin zijn eigen beleid, waardoor er per gemeente grote verschillen zijn. 

 

Indien u een assistentiehond nodig heeft en deze niet valt onder de bovenstaande regelingen dan zult u zelf het budget bij elkaar moeten sparen, acties op moeten zetten, fondsen aan moeten schrijven. 
Op dit moment heeft Stichting HERO nog geen fonds waaruit dit eventueel bekostigd zou kunnen worden.