Zorg

Zorg én Scholing?

Leerplichtig en toch (al jaren) thuiszitten?

Hoe kan dat nou? Kinderen die niet meer naar school gaan, die thuis komen te zitten.

Het zijn kinderen die “anders” zijn. Niet begrepen worden…. niet de “juiste” taal machtig zijn.

Vaak betreft dit kinderen met een stoornis in het Autisme Spectrum, afgekort ASS.

Voor meer uitleg zie de knoppen hieronder.