Autisme Coach


De maatschappij is en wordt steeds complexer. Daar zijn goede kanten aan maar zeker ook negatieve kanten. Het filteren van informatie, de hoofd -en bijzaken scheiden maar ook de manier waarop gecommuniceerd wordt draagt eraan bij dat er een meer complexer omgeving voor mensen met autisme is gecreëerd. Een “wegwijzer” in de vorm van een goede begeleider (-ing) kan er voor zorg dragen dat mensen met autisme hun weg kunnen blijven vinden in het dagelijks leven. Op die manier kan begeleiding bijdragen aan de positieve ontwikkeling van een eigen en unieke plaats binnen de maatschappij.

Greetje Veneboer is Autisme Coach en begeleid mensen met een stoornis in het autisme spectrum (ASS). 

De begeleiding kan zowel ambulant als op dagbesteding op de Hunneheide.