Gemeente

De Hunneheide heeft (nog) geen contract met de gemeente en kan derhalve (nog) geen Zorg In Nature leveren (ZIN). 
Dat houdt in dat er alleen zorg via een Persoons Gebonden Budget (PGB) geleverd kan worden. 
De Hunneheide kan u helpen met een PGB plan op te stellen.